Kolmapäev, 2. märts 2016

Arendusprojekti protsess


Antsla Gümnaasiumi arendusprojekti eesmärk on "AG õpetajad kasutavad lisaks aktiivõppe meetoditele digivahendeid õppetunni läbiviimisel".

Moodustatud on tugirühm ja toimuvad tugirühma regulaarsed iganädalased kokkusaamised.
Läbi on viidud õpetajatele kursuste materjalide tutvustamiseks metoodikapäev.
Toimunud on õpetajatele digitunnid, mis jätkuvad iganädalaselt.
Koolivaheajal toimub parimate praktikate tutvustamine  teemal "Infotehnoloogia ja koostöö".


Paralleelselt digitundide läbiviimisega toimub ka digipädevuste hindamine.

Protsessi arengus on takistuseks olnud haigusperioodid ja õpetajatele sobiva aja leidmine digitunnis osalemiseks.

Kavas on edaspidi hakata digitunde salvestama. Kuulutame välja innovatsiooni värkstoa ideede kogumise talgud. Jätkuvad tugirühma kokkusaamised, blogi täiendamine, koolitused õpetajatele.

Kevadel küsime õpilastelt tagasisidet õppetunnis kasutatavate  digivahendite kogemuste kohta. Toimub õpetajate enesehindamine digivahendite kasutamise osas.


1 kommentaar:

 1. Tervitused Tartu Kivilinna Koolist!

  Nii vahva oli lugeda teie tegemistest :) Hea meel on näha, et olete valinud viisi, millega arendate kogu õpetajaskonda tervikuna. See on hea lähenemine, sest tugevamad tõmbavad siis nõrgemaid järele ja keegi ei seisa paigal. Ka meie lähtume oma projektis just sellest samast põhimõttest.

  Väga lahe on, et viite läbi digitunde. Meie alustasime digiminutitega, aga nüüdseks oleme juba aru saanud, et mõne õpetaja jaoks digiminutite tempo liiga kiire, harjutusaega liiga vähe. Seepärast jälgime huviga, kuidas teie praktika edeneb, et järgmisel aastal ise teie kogemustele toetudes digitunnid sisse viia.

  Teie salvestatud digitunnid võiksid olla ka avalikult kättesaadavad – nt YouTube’s. Selle üle oleksid teised koolid väga rõõmsad (meie eriti!).

  Põnev oleks täpsemalt teada õpilaste käest kogutava tagasiside kohta. Mida täpselt uurite? Pange see info kindlasti blogisse ülesse.

  Jõudu-jaksu ning et kukkumishirm ei varjutaks lendamissoovi!

  VastaKustuta