Reede, 31. märts 2017

Diglõiming "Tööstuslikus pöördes ja industriaalühiskonnas

Kool: Antsla Gümnaasium
Klass:8a, 8.b
Teema; Tööstuslik pööre ja industriaalühiskond
Õpetajad: Katrin Kool ja Marietta Lõo
Eesmärgid:
*Uurime, milliste masinate leiutamine ja kasutuselevõtt muutis 19. saj. inimeste elu-olu.
*Analüüsime, millised muudatused toimusid industriaalühiskonnas.
*Seostame õpitavat teemat ajaloo, keemia ja füüsikaga.

Äpid: QR Droid, Padlet, learnning apps, Mentimeter
Tehnilised vahendid: tahvelarvutid

Sisu:
Tundi toetav esitlus
Lõimingu tund algas teema sissejuhatusega. Mõlemad aineõpetajad andsid ülevaate tunni sisust. Tundi alustas füüsikaõpetaja aurumasina tööpõhimõte tutvustamisega. Meenutasime, mida tähendab rõhk füüsikas ja igapäevaelus. Samuti kasutamise inglise keele oskust aurumasinate osade tõlkimisel, kuna vaadeldav pilt oli inglise keelsete selgitustega.  Keemia poole tuletasime meelde, mis toimub põlemisel. Loodusõpetuse tundidest tuli meelde, kuidas muutuvad vee olekud temperatuuri muutudes.
Järgmisena osa tutvustas õpilane Kadi Aripman lapstööjõu erinevusi 19. sajandil ja tänapäeval.

Edasi järgnes vunkimine. QR koodide alla oli peidetud rühmatööde ülesanded. Esimese osa ülesandest tuli minna HAUKA VUNKRAJALE, leida sealt üles õige punkt ning teha selfie koos kontrollpunkti numbriga. Valminud pilt tuli laadina Padleti seinale, mis oli QR koodi all peidus. Teise osa ülesandest oli seotud ajaloo osa, kus õpetaja Katrin Kooli juhendamisel õpilased tegid rühmatöödena kokkuvõtteid erinevate teemade kohta.
Info otsimine

Padletis päristöö tegemine


Made with Padlet
Kuna tegemist oli tunniga, kus võisid osaleda ka külalised, siis kaks tublit õpetajat kehastusid ka õpilasteks ning tegid kogu protsessi läbi.
Agarad õpetajad

Tunni lõpu osas lahendasid kiiremad teema kokkuvõtteks learning apps keskkonnas koostatud ristsõna, mis oli samuit  QR koodi alla peidetud.
Ristsõna QR koodima
Tagasisidet tunni kohta küsisime õpilastelt mentimeteri keskkonna abil.

Oli tegevuste rohke tund, kust õppisid uusi oskusi külalised, õpilased ja tunni andnud õpetajad.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar