Esmaspäev, 18. september 2017

Vunk ja nutitund september 2017

7. septembril toimus Antsla Gümnaasiumi 6.a ja 6.b klasside õpilastele lõimingutund, kus tuletati meelde eelmistel õppeaastatel õpitud reegleid, valemeid ja mõisteid.
Tööd tehti rühmades, millede liikmed loositi. 
Tööjuhendit on võimalik näha õpiveebis lõimingutunni nime alt (Reeglite ja mõistete kordamine). 
Õpilased pidid oskama teha koostööd rühmas. Ülesanded nõudsid kuulamise, vaatluse ja analüüsimise oskust.
Töö toimus kooli territooriumil.
Kõik ülesanded olid lahendatavad kooli õues.


Ülesannete lahendamiseks oli oluline kiirus ja täpsus.

Kui funktsionaalse lugemise oskus alt vedas, tuli ülesanne uuesti lahendada. Kasutada olid nutiseadmed, kust sai otsida abi, sest õpetajad andsid ainult vihjeid.

Kahe tunni jooksul läbiti päris palju maad. Liikumist oli tundides palju.

Et joonestada ruutmeetri suurust kujundit, leiti palju erinevaid võimalusi.

Lipumasti mõõtmiseks sooviti masti ronida, kuid parem võimalus oli info leida internetist - Eesti lipu seadusest.


Kaks tundi möödus kiiresti ja koostöö sujus.


Klassikaaslase mõõtmiseks paluti kaaslasel pikali heita ja mõõtmine toimus isegi 30 cm pikkuse joonlauaga.


Enne töö andmist õpetajale, tuli veel asjad läbi arutada.


Kollektiivne kontroll oli tugev.Tund meeldis nii õpilastele kui ka õpetajatele.
Nii mõnigi ununenud tarkus tuli koostöös sõpradega meelde.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar