Kolmapäev, 29. november 2017

Õpioskused

Õpetaja: Anu Silm
Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 4
Õppeaine: õpioskused
Eesmärgid:
1) õpilane oskab kasutada gi ja ki liidet
2)  õpilane saab tagasisidet oma oskuste kohta gi ja ki liite kasutamisel
3) õpilane oskab kasutada erinevaid keskkondi oma õpioskuste arendamisel
Sisu:
Õpilased tutvusid Taskutarga keskkonnas õppematerjalidega liite gi- ja ki teemal. Lahendati teste, kus saadi tagasisidet oma oskuste kohta.

Õppeaine sisu
Õpioskus tähendab oskust oma õppimist vastavalt vanusele ise juhtida: seada õpieesmärke, kavandada õppimist, valida õppimiseks sobiv stiil ja meetod, analüüsida oma õpitulemusi ning vajadusel oma tegevust muuta. Õppeaine eesmärgiks on kujundada õppijas eesmärgistamise oskust, oma aja organiseerimise oskust, küsimuste küsimise ja vastuste leidmise oskust, eneserefleksiooni oskust, tervikmustrite märkamise oskust. Eesmärkide saavutamisele aitab kaasa eneseväärikuse arendamine, emotsionaalse intelligentsuse arendamine, oma õpivõime, meelte ja annete teadvustamine.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar