Teisipäev, 29. märts 2016

Digiharidust omandamas

Kevadisel vaheajal osalesid õpetajad koolituspäeval, mis tutvustas koolielu portaali ja kuidas nutiseadmeid õppetöös edukalt kasutada.Neljapäev, 3. märts 2016

Digiareng jätkub


Kogunesime meeskonnaga järjekordsele koosolekule, kus arutasime projekti arengut.
Kuna Luunja Keskkooli  digimeeskonnal oli väga hea õpetajate oskusi kaardistav küsimustik, otsustasime kasutada neid küsimusi ka meie.
Küsimustiku täitmise tähtajaks määrasime 18. märtsi. Praeguks võime nentida, et küsimustikule vastasid kõik õpetajad.
Järgnevatel nädalatel analüüsime vastused ja kajastame need siin blogis.
Õpilastele suunatud küsimustiku loomisega alustame IV veerandi alguses.
III koolivaheajal toimus koolitus õpetajatele "HITSA ja koolielu portaal", millega jäid õpetajad väga rahule. Koolitusel tutvustati HITSA olemust, Koolielu keskkonda ja nutivahendite kasutamisvõimalusi õppetunnis.
Otsustasime korraldada värkstoa talgud, et saada heade mõtete kogum. Kooliperele lisaks kaasatakse talgutel ka lapsevanemaid.
Võtsime järgmise nõupidamise üheks ülesandeks tutvuda Konguta Põhikooli digiblogiga ja Tartu Erakooli kodulehega, et otsustada külaskäigu siht.

Kolmapäev, 2. märts 2016

Arendusprojekti protsess


Antsla Gümnaasiumi arendusprojekti eesmärk on "AG õpetajad kasutavad lisaks aktiivõppe meetoditele digivahendeid õppetunni läbiviimisel".

Moodustatud on tugirühm ja toimuvad tugirühma regulaarsed iganädalased kokkusaamised.
Läbi on viidud õpetajatele kursuste materjalide tutvustamiseks metoodikapäev.
Toimunud on õpetajatele digitunnid, mis jätkuvad iganädalaselt.
Koolivaheajal toimub parimate praktikate tutvustamine  teemal "Infotehnoloogia ja koostöö".


Paralleelselt digitundide läbiviimisega toimub ka digipädevuste hindamine.

Protsessi arengus on takistuseks olnud haigusperioodid ja õpetajatele sobiva aja leidmine digitunnis osalemiseks.

Kavas on edaspidi hakata digitunde salvestama. Kuulutame välja innovatsiooni värkstoa ideede kogumise talgud. Jätkuvad tugirühma kokkusaamised, blogi täiendamine, koolitused õpetajatele.

Kevadel küsime õpilastelt tagasisidet õppetunnis kasutatavate  digivahendite kogemuste kohta. Toimub õpetajate enesehindamine digivahendite kasutamise osas.


Veebiseminar

Osalesime 29. veebruaril projektis osalevate koolidega veebiseminaril. Tutvustasime arendusprojekti eesmärki ja protsessi käiku.
 

Saime positiivset tagasisidet digipäeva osas ja palju häid soovitusi: kolleegid õpetavad üksteist, terased õpilased jagavad digikogemusi.