Reede, 27. märts 2020

Rakett 69 Energia

Kool: Antsla Gümnaasium
Õppeaine: füüsika
Klass: 10
Õpetaja : Marietta Lõo
Teema: Energia
Eesmärgid:
1) teaduse populariseerimine õpilaste seas
2) õpitud oskuste rakendamine praktiliste ülesannete lahendamisel
3) õppimine läbi kogemuse

Sisu: Õpilase ülesandeks oli Rakett 69 saate vaatamine. Saate teemaks oli energia. Saate põhjal pidid õpilased vastama õpetaja poolt esitatud küsimustele. Õpilased saatsid vastused õpetaja gmaili peale.


Vaata saadet Rakett 69 teemal "Energia"
Vasta saate põhjal küsimustelwizer

Kool:Antsla Gümnaasium
Klass: 9
Õppeained; keemia
Õpetaja: Marietta Lõo
Teema: Aineklasside kordamine
Eesmärgid:
1) õpilane tunneb põhilisi anorgaanilisi aineklasse
2) õpilane oskab koostada erinevate ainete valemeid
3) õpilane rahvapäraseid nimetusi ainetel
4) digioskuste arendamine

Sisu: Õpilased said wizeri keskkonnas täitmiseks töölehe, kus oli erinevaid ülesandeid. Näiteks valikvastustega küsimusi, video küsimusi jne.
Õpilased said ka tutvuda videoga, kuidas töölehte täita ning hiljem esitada.Neljapäev, 26. märts 2020

Molview

Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 12
Õpetaja: Marietta Lõo
Õppeaine: keemia
Keskkonnad: molview.org, google drive
Teema: Estrid
Eesmärgid:
*Tunneb  ära esterrühma ning eristab  teiste orgaaniliste ühendite hulgas estreid;
*teab, et estrid kui karboksüülhapete funktsionaalderivaadid moodustuvad karboksüülhapete reageerimisel alkoholidega;
*oskab  valida estri saamiseks vajaliku alkoholi ja karboksüülhappe 
*oskab  reageeriva alkoholi ja karboksüülhappe struktuurivalemi põhjal koostada nende reageerimisel saadava estri struktuurivalemi.
* digioskuste arendamine
Sisu: 
1) õpilased vaatasid läbi õpetaja poolt loodud esitlusega  ning tutvusid  e-koolikotis vastava teema materjalidega
2) Õpilased said tutvuda videoga, kuidas molview keskkonnas  graafilisi valemeid joonistada
3) Iga õpilane joonistas oma variandile vastavate ainete valemid. Tööjuhend. Variandi aluseks tähestiku järjekorra number oma  klassi nimekirjas. Õpilased laadisid oma tööd õpetaja poolt loodud google drive kausta. 


Keskkonnas saab tehtust tööd teha ekraanipildi või otse keskkonnast Tools menüü alt endale valida sobiva variandi allatõmbamiseks või jagamiseks (link, kodulehele, pilt alla jne) Näiteks

Ekraanipilt 
Allalaetud pildina

Embaed koodiga lisatud

Reede, 20. märts 2020

Opiq.ee kasutusjuhend õpilasele Kuidas kasutada distantsõppe ajal opiq.ee?


Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 4
Õpetaja: Ülle Anier
Kesskkoonad: Blogger, opiq.ee
Vahet ju pole, kus me õpime, kodus või koolis. Inimene, kes on usin, õpib igal sammul.
Kui aga õpetaja andis sulle ülesanded www.opiq.ee aadressilt, siis toimtea nii:
Esmalt ava arvutis interneti leht (segavad lehed klõpsa kinni)

Trüki nüüd aadress https://www.opiq.ee/


Seejärel võta valikust STUUDIUM

Nüüd võta valikust oma kooli nimi

 Ja sa jõudsid oma kooli Stuudiumi lehele

Nüüd logi ennast siia stuudiumisse sisse (ENDA NIME ALT, vanemate nime alla ei tule õpetaja poolt esitatud ülesandeid)

Ja sa jõudsidki enda tööde loetelusse!
Kui sinu ülesannete hulgas on mõni ül punase "palliga" siis see näitab, et sul on töö veel tegemata!
Alusta tööd!
opiqus on veel võimalik Leida varamust õpiku pilt, mida tahad uurida.


Kui oled õige õpiku leidnud, siis saad siin lugeda, uurida, toimetada!

Kui sul oli aga õpetaja poolt antud ül, siis esmalt loe või kuula teksti

Vasta teksti sees olevatele küsimistele

Kui küsimused on vastatud, vajuta küsimuste all olevale kastikesele "Kontrolli vastust!"
Kui juhtus nii, nagu siin pildil on näha, siis vali, kas vajutad: "Alusta uuesti!" või "Paranda vead!"
Täida ülesannet seni, kuni oled saanud kõik vastused õigesti vastatud!


Kui 1. leht sai loetud, siis lehekülje lõpus on sul link, kus saad oma tegevused salvestatud!
Tee seda. Sul peask nüüd tulema kiri: "JAH TÖÖTASIN LÄBI!"

Nüüd mine noolega tagasi või lehele: sinu õppetöö ning ava järgmine ülesanne.

Sellise ül puhul tuleb sul lohistada numbrid pildi juures olevatesse tühjadesse ringidesse.Iga sellise töö lõpus salvetsa oma töö, mine taas noolega tagasi või lehele: sinu õppetöö ning ava järgmine ülesanne.
 Osadel ül on vaja valida vastus rippmenüüst, kuid osadel ül tuleb vastus ise trükkida.


Kui kõik tööd said tehtud, eraldi salvestatud, siis tuleb sinu töö lõpus paremal üleval käsklus "SAADA TÖÖ!" Kui sellele klõpsad, siis küsitakse sinult veelkord: "Kas soovid tööd saata?"
Nüüd vajuta "JAH!"
Ja sa saidki töö valmis!
Puhka silmi, jookse arvuti juurest ära ning 10 min järel alusta uue tööga!
EDU!

Neljapäev, 19. märts 2020

Distantsõpe 8.klass rõhk

Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 8
Õpetaja: Marietta Lõo
Teema: Rõhk
Eesmärk: kinnistada üle rõhuga seotud tähis, ühik, valem, mõõteriist
Õppevahend: Wordwall  (whack a mole)
Sisu: Õpilased said mängides üle kinnistada oma teadmised
Selgitus: Õpilase tuleb ette juhis, mis tunnused ta peab üles leidma. Kuna füüsikas on tähiste ja ühikute tundmisel oluline roll, siis on see hea viis õppimiseks.

Wordwall kohta: tasuta versioonis erinevaid ineraktiivseid asjade võimalusi, ühendamisülesandeid, ristsõnad jne.
Link mängule