Teisipäev, 22. november 2016

12. kl füüsikas Padletiga tutvumas

Eesmärgid:
1) õppida tundma radioaktiivseid keemilisi elemente
2) Õppida kasutama keemia tunnis õpitut füüsikas
3) arendada omavahelist koostöö oskust klassis

Kasutatud äppid ja keskkonnad:
Periodic table. Selle äppi õpilased otsisid infot radioaktiivsete keemiliste elementide kohta.
QR Droid- ülesande avamine
Padleti keskkonda loodi klassi ühistööna kokkuvõte antud teemast.
Õpilaste ülesanded:
1) leida viis radioaktiivset keemilist elementi- kirjutada nende sõbolid
2) leida üles nende avastamisaasta ja avastaja
3) lisada pildid elementidest
4) kirjelda keemilist elementi läbi prootonite numbri, massiarvu,neutronite arvu ja elektronide arvu kaudu.
Järgmisel tunnil jätkame tahvli täitmist.Made with Padlet

Reede, 18. november 2016

Keemilised elemendid ja learning apps

Õpetaja: Marietta Lõo
Klass: 8.
Teema: Tuntumate keemiliste elementide sümbolid ja nimetused
Eesmärgid:
1) meenutada varasemat õpitut
2) õppida tundma tuntumate keemiliste elementide sümboleid ja nimetusi.
Tunni alguses kuvati õpilastele larningappsis vastav äpp QR koodina. Tahvelarvutis oleva äppi QR droidi abil muugiti ülesanne lahti. Õpilased hakkasid õhinal tegutsema. Learning appsis oli vastav mäng loodud sõnarvamismänguna nn poomismäng.


Neljapäev, 17. november 2016

Learning apps ja kirjandus

Kool:Antsla Gümnaasium
Õpetaja: Ülle Anier
Tund:Kirjandus
 Teema S.Rannamaa "Kadri" II osa "Võluprillid analüüs".
 Eesmärgid :
1) saada tagasiside õpilaste kohustusliku kirjanduse lugemisest. 
2) Ristsõna abil vastasid õpilased loetu põhjal.
3)  Kahoot mängu abil kontrolliti teadmisi, tähelepanu ja analüüsiti loetut.
4)  Püüti meenutada varem õpitut
5) pöörati tähelepanu õigekirjale (ristsõnas) 
Tund oli seostatud inimeseõpetuse ja ajalooga.

Neljapäev, 10. november 2016

Kahoot ja kirjandus

Õpetaja: Ülle Anier
Kool: Antsla Gümnaasium
Sihtgrupp: 5. klass
Tund : Kirjandus
Teema S.Rannamaa "Kadri"
Eesmärgid:
1) saada tagasiside õpilaste kohustusliku kirjanduse lugemisest.
2) Õppida kuulama ja küsimuste sisust aru saama.
3) Analüüsimise ja sünteesimise oskuse arendamine läbi lugemuse

Kolmapäev, 9. november 2016

Rakett 45 nutiminutid


Teema: Rakett 45 osalejate teadmiste proovile panek loogikas, võru keeles, matemaatikas ja loodusainetes.
Meie koolis toimub teist aastast õpilaste ja õpetaja koostööna sündinud võistlus, kus sel aastal osalevad 4 ja 5. klassi õpilased. Ülesandena oli  õpilastele Kahoot keskkonnas küsimused. Vastajatele pakkus mäng elevust. Eriti 4. klassile, kes selle keskkonnaga olid vähe kokku puutunud. Samuti said kaks õpetajat inspiratsiooni Kahooti kasutamiseks õppetöös.