Teisipäev, 21. veebruar 2017

Eõpepäev

Teema: e-õppepäev
Kool: Antsla Gümnaasium

10. veebruaril toimus  toimus meie kooli esimene e-õppepäev. Väga paljud õpetajad kasutasid õpikeskkonnana Õpiveebi. Õpilaste tagasiside oli positiivne.

Esmaspäev, 20. veebruar 2017

Lõimingutund- aastaajad

Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 8
Õpetajad: Maire Puhmas, Marietta Lõo ja Tiina Paeglis
Teema; aastaajad
Eesmärgid;
1) arutleda koos aastaaegade erineva esinemise üle
2) õpetada õpilasi oma tegevusi esitlema Padleti keskkonnas
3) selgitada seoseid erinevate õppeainete vahel
Sisu:
Tund algas sissejuhatava video vaatamisega aastaaegadest

"Maa, armastan Sind!" - Aastaajad
Saates "Maa, armastan Sind!" jõudis vaatajateni ETV meelelahutustoimetuse väljavalitud keskkonnateemaline lühifilm "Aastaajad".
Aastaajad on viis jaotada aastat suurte muutuste järgi, mis toimuvad ilmas, ökoloogias ja päeva pikkuses ning mis tulenevad Maa tiirlemisest ümber Päikese ja Maa telje kaldenurgast.
Maa kujuteldav telg on kallutatud umbes 23,5 kraadi võrra ja seetõttu saab üks planeedi poolkera oluliselt rohkem päikesevalgust kui teine. Seetõttu on põhjapoolkeral ja lõunapoolkeral alati vastupidised aastaajad.
Suurem osa maailmast jaotab aastat neljaks aastaajaks: kevad, suvi, sügis, talv. Need on eriti selgelt väljendunud just parasvöötmes, vähem aga lähistroopikas ja arktilistel aladel.
Ilmaks nimetatakse igapäevast atmosfääri olekut. Ilma mõjutavad õhurõhk, temperatuur ja niiskus ning nende erinevused Maa eri piirkondades. Neid mõjutavad omakorda laiuskraadid päikesepaiste nurk.

Pärast video ülesannet õpilased analüüsisid vaadatut. Oma mõtted panid nad kirja Padleti seinale. Padleti seinad olid jaotatud rühmade kaupa QR koodina. Veebitahvlil pidid õpilased lisama saadud tarkused ja mõtteterad.


Pärast tagasiside tegemist õpilased tegid virgutuspausi. Iga õpilane sai ülesandeks liikuda kooli siseterviserajal ning teha huvitavamast kohast pilt. Tulemus postitati QR koodina Padleti seinale.

Tund jätkus keelelise poolega. Vene keele õppijatele oli õpetaja koostanud huvitava töölehe aastaaegade ja naabermaade kohta. Info otsimisel kasutasid õpilased nutitelefoni abi.  Saksa keele õppijad tegid lühikokkuvõte iga aastaaja kohta.

Keemia poole pealt õppisime kahootlikult keemiliste elementide sümboleid tundma. Väga paljude elementide nimed sai seostada mõne riigi nimega.
 Meeldiv oli kuulda lauset "Mängides õpin rohkem kui tunnis tuupides".
Lõimingutunni lõpus tegime kokkuvõte ning õpilased andsid tagasisidet tunni kohta.

.Pühapäev, 19. veebruar 2017

Kliimavõõtmed

Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetaja: Eve Kubi
Klass: 8.klass
Aine: geograafia
Teema: Kliimavöötmed...
Kontrolltöö geograafiast (kliimavöötmed). Küsimustik koostatud e-õppekeskkonnas Moodle, töö sooritamiseks kasutati tahvelarvuteid. Pilte sellest sündmusest ei tule, sest vastavalt kehtivatele seadustele pole mul õigus laadida siia pilte õpilastest, kui kasvõi üks ei ole sellega nõus. Olen Moodles varemgi teinud erinevaid kontrolltöid erinevates õppeainetes ning selles keskkonnas saab kasutada väga mitmeid erinevaid mooduseid testide koostamiseks ning testid võib koostada seal väga mitmekülgsed. Panen siia näidisena foto ühest testi küsimusest.Matemaatika10-Monkeys

Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetaja: Monica Kõivisto
Klass: 4.b klass
Õppeaine: matemaatika
Teema: Meil on matetalgud. Õpilased kasutasid tahvelarvuteid, et lahendada erinevaid ülesandeid www.10monkeys.com ning teenida oma klassile punkte.Lõiming Geograafia, kehaline ja infotehnoloogia

Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetajad: Lea Kukk,Maire Puhmas , Garry Prants
Klass: 8a ja 8.b
Teema: Lõimingutund: kehaline kasvatus, bioloogia, geograafia, matemaatika, IT.
Tund algas pulsi môôtmisega enne ja peale liikumist(35 kükki). Esitlus südame töö kohta. Õpilased said hinnata oma treenitust. Järgnes orienteerumine Google Mapsi abiga tahvelarvutitega linna piires. Marsruut oli 2,5 km ja vaja oli leida 5 kontrollpunkti. Kinnitada punkt selfiega ja ühes punktis seisis õpetaja, kes esitas küsimusi.
Rakett 45 ja lõimingupäev

Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetajad: Piret Taniel​, Eve Kubi​, Ülle Anier, Helle Vänzel, Krista Noor​, Monica Kõivisto​ ja Marietta Lõo
Klass: 5a ja 5b
Teema: Lõimingupäev koos projektiga "Rakett 45":

Nuittund

Õpetaja: Marietta Lõo
Sihtrühm: õpetajad
Teema: nutitund
10. veebruaril toimus Antsla Gümnaasiumis traditsiooniline metoodikapäev, kus õpetajad jagasid üksteisele kogemusi.
Minu eesmärgiks oli õpetajatele tutvustada nutitunni võimalusi ning viia kolleege kurssi erinevate rakendustega. Kuna plaanitud pooltund jäi ajaliselt lühemaks, siis 12 min jooksul kiiresti tutvustasin Kahoot mängu võimalusi. Kuulajaskond sai proovile panda oma teadmised keemias, matemaatikas ja loogikas.  Edaspidi hakkame

Kolmapäev, 8. veebruar 2017

Vooluring

Teema: vooluring
Klass: 3
Õpetajad: Marietta Lõo, Helina Kuusk, Antsla Gümnaasiumi 9.a ja 8. b klassi õpilased
Aeg: 80 minutit(2*40 min)
Eesmärgid:
1) õppida tundma kõige lihtsaima vooluringi erinevaid osasid ja nende ülesandeid
2) uurida, millest koosneb vooluring
3) arendada rühmatöö oskust õpilastes
4) julgustada vanemate klasside õpilasi nooremaid juhendama
5) anda õpilastele kiiret tagasisidet teadmiste kohta

Vahendid:
* juhtmed
* patareid
* elektritarvitid
* elektrokit Miniland
Digivahendid ja keskkonnad:
* tahvelarvutid
* äpp: Kahoot it!

Tunni sisu:
Igal aastal on meie kooli füüsikaõpetajad 3. klassis elektriteema juures rääkimas ja katseid tegemas käinud. Sel aastal oli mõte teeks midagi teisiti. Selleks, et andma vanematele õpilastele esinemiskogemust sai neile antud olla õpetaja/juhendaja. Kolmanda klassi üllatus oli suur kui korraga klassis oli nii palju juhendajaid.
Tund algas eesmärkide tutvustamisega ning füüsikaõpetaja lühikese sissejuhatusega elektrisse. Järgneva etapina  jagunes 3.  klass suure tuhinaga  rühmadesse. Iga rühma juures oli paar  9. klassi õpilast, kes selgitasid neile kõige lihtsama vooluringi olemust.


Üheksanda klassi õpilased olid väga tublid juhendajad. Esimene tund möödus kiirelt. Kuna füüsikaõpetaja plaanitud Kahoot mänguni me ei jõudnud, siis otsustasime teisel tunnil jätkata.

Teisel tunnil vahetusid õpetajad üheksandike asemele tulid korraga kaheksandikud, kes aitasid õpilasi juhendada töös elekrotkitidega.  Tunni lõpus võtsime ette rännaku tahvlite maailma. Kahoot mäng pakkus elevust omajagu. Kaheksandikud õpetasid, kuidas mängida tuleb.

Tundide lühike ülevaade videona
Tõde

Esmaspäev, 6. veebruar 2017

Soolad

Ühiskonnaõpetus

Õppeaine: ühiskonnaõpetus

Klass: 9
Kool: Antsla Gümnnaasium
Õpetaja: katrin Kool
Teema: Riigivõimu tasandid. Õiguskantsler
Digivahendid: tahvelarvutid
Keskkond: Padlet
Eesmärgid:
1) õppida tundma riigivõimu tasandeid
2) info analüüsimise oskuse arendamine
3) digipädevuste suurendamine tahvelarvutite kasutamisel
 Tunni sisu:
Veebitahvel. Üks võimalus õppida riigivõimu tasandeid. Näiteks teema Õiguskantsler. Õpilased töötasid tahvelarvutitega. Ülesanne oli kujundada padleti keskkonnas õiguskantsleri lehekülg, kasutades   järgmisi küsimusi: Kes on õiguskantsler?(nimi, foto). Õiguskantsleri ülesanded. Nimeta, küsimused, millega pöördutakse õiguskantsleri poole. Kes on lasteombudsman, milliste probleemidega ta tegeleb.

Näited valminud töödest:
https://padlet.com/marilo1/lecc35184bv2
https://padlet.com/wall/wi9f19h06agb
https://padlet.com/kert_kits_002/jlvulu4nmjjl