Pühapäev, 11. veebruar 2018

E-külalistund

Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 2.a klass
Õpetaja: Tiina Kübarsepp
Teema: E-külalistund
E- külalistunni viis läbi Tallinna Music Week peakorraldaja Helen Sildna.


Neljapäev, 8. veebruar 2018

E-tund

Antsla Gümnaasiumi 5.b klassi õpilased mõtlesid koos Marju Köivupuuga, missugune on eestlane. Kuna koolipäeva alguses osales meie kool Ajarännakul, oli e-tund pƤeva loogiliseks jätkuks.Teisipäev, 6. veebruar 2018

Nutitunni kokkuvõte

Rahvaspordi algatuses Nutitund igasse kooli ajavahemikul 1.09.2016-3.02.2018 on kokku tehtud 3278 postitust, osalenud kokku 269 asutust üle Eesti! Eriliselt võime välja tuua kuus asutust, kes avasid oma postitustega meile uksed kõige enam: Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium (250 postitust), Põlva Gümnaasium (200), Tallinna Kristiine Gümnaasium (155), Antsla Gümnaasium (150); lasteaedadest: Tallinna Liikuri Lasteaed (127) ja kutsekoolidest: Tartu Kutsehariduskeskus (120). Inspiratsiooni voolas ojadena!
Siit leiate osalenud asutuste kaardi - need on meie nuti- ja digipöördelised haridusasutused: https://drive.google.com/open…
Projektis on välja jagatud 30 000 EUR eest 200 auhinda ja tegevusi on toetanud peatoetajatena Telia Eesti ja Haridus- ja Teadusministeerium, ning väiksemas mahus HITSA, TeBo Õpiveeb, Avita kirjastus, Foxcademy,, Microsoft Eesti, Targalt Internetis SIC, Tallinna Ülikooli Digiturbe Labor, Eesti 2.0, Huvitav Kool, Loquiz, 360.ee, eTwinning, Droon.ee, Insplay, Eesti Teadusagentuur, Tallinna Haridusamet, Tartu Linnavalitsus, Tallinna Tehnikaülikool. Oleme teile väga tänulikud!
Nutitunnid on tulnud, et jääda ning digipööre on projektis osalenud asutustes toimunud edukalt. Meie head tööd märgatakse, tunnustatakse. Sammud võivad olla väiksed, võivad olla lausa hüpped - need on meie ühised sammud Eesti hariduselu parendamisel. Ägedaid leide leiate e-raamatust https://sites.google.com/view/nutitund-kogumik/ ja ka siin kogukonnas ringi uurides. Oleme kirjutanud ennast osaks ajaloost, mida ei unustata - siit saigi kõik alguse!
Jätkame traditsiooni ja harjumust üksteisega mõtteid, lahedaid leide ning nutitunde jagada - üksteisele, kolleegidele, kogukonnale ja külalistele laiast maailmast. Teie hulgast on kasvanud välja mitmeid uusi hariduse kõneisikuid ja see on põnev!
Käesolev kogukond jääb kõikidele avatuks kasutada - jagage siin infot, nutitunde edasi, korraldage ise väikseid konkursse (kaasake teisi oma tegevustesse), seda teevad edasi ka meie toetajad.
See ongi meie ühine sünnipäeva kink EV100 auks!
Tähistagem!
Lugupidamisega, teie suurim fänn Birgy Lorenz.
Pühapäev, 4. veebruar 2018

Nutitunni tunnustus

Antsla Gümnaasium tegi projektis "Nutitund igasse kooli" kokku 150 postitust.  Aktiivsuselt olime postituste arvu poolest neljandal kohal. Auhinnaks saime Haridus- ja teadusministeeriumi poolt endale sphero( kaugjuhtimisega robot).
Koostööd tegid kogu projekti jooksul tegid kõik õpetajad. Kogu projekti vältel toimus ju koolis 5 eõppe päeva. Seega on kõik tegijad!!!
Projekt "Nutitund igasse kooli" ei tähenda tööd ainult nutivahenditega.  Projekti eesmärgiks oli õpilaste digipädevuste arendamine, õpetajate omavaheliste kogemuste vahetamine ning innustada kolleege.

Koostööd tegid:
* Katrin Kool
* Maire Puhmas
* Ülle Anier
* Eve Kubi
* Tiina Kübarsepp
* Monica Kõivisto
* Piia Mandli
*Ly Raudsepp
* Urmas Sooonvald
* Lea Kukk
*Kalle Samarüütel
*Irene Undrus
* Kaja Simisker
* Helina Kuusk
* Krista Noor
*Helle Vänzel
* Merle Tuulas
* Kristina Kiidron
* Iri Reile
* Anu Silm
* Merle Paat
* Maris Haniägi
*  Tiia Potter
* Aive Trummar
* Eve Sarapu
* Katrin Martinfeld
* Eda Hirson
* Mare Mägi
* Kaire Niilus
* Heli Soikka
* Liivia Rebane
*Janek Joab
* Talvo Kont'
* Piret Taniel
* Jüri Kiidron
* Roman Malõsev

Aktiivsemad tegijad olid:(inimesed, kes tegid ka ise postitusi)
* Ülle Anier
* Maire Puhmas
* Eve Kubi
* Monica Kõivisto
* Tiina Kübarsepp
* Katrin Kool
*Marietta Lõo


Suur- ja väike algustäht

Newtoni seadused

Jõud

Laupäev, 3. veebruar 2018

Närvisüsteem

Õpetajad: Marietta Lõo ja Maire Puhmas
Õppeaine; füüsika, keemia  ja bioloogia lõiming
Klass: 9.a ja 9.b
Kool: Antsla Gümnasium
Teema; elektrivool, närvisüsteem
Eesmärgid:
1) õpilane seostab ioonide tähendust kõikides õppeainetes ühtemoodi
2) õpilane oskab luua seoseid loodusainete vahel
Vahendid:
*arvutid
*nutitelefonid
Sisu:
Õpilaste ülesandeks oli koostada Kahoot keskkonnas mäng, kus nad lõimima loodusaineid teemal elektrivool ja närvisüsteem.

Keeleveeb

Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 7
Õpetaja: Anu Silm
Õppeaine: õpioskused
Eesmärgid:
1) õpilane oskab otsida vajalikku infot
2) õpilane oskab kasutada keeleveebi
Sisu:
Õpilased tutvusid erinevate info otsimise võimalustega. Samuti uuriti keeleveebi keskkonna kasutamisvõimalusi.

Keeleveeb

Keeleveeb

Reede, 2. veebruar 2018

Kaanon

Õpetaja: Eda Hirson
Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 10
Õppeaine: muusika
Teema; Kaanon
Vahendid:
*nutitelefonid
Keskkonnad:
* Google drive
Eesmärgid:
1)  õpilane oskab koostada 4/4  4/4 taktimõõdus nelja taktiline rütmiharjutust
2) õpilane mõistab, mis on kahehäälne kaanon
3) õpilane mõistab vähikaanoni olemust
Sisu: Õpilased moodustasid grupid (grupis 4 inimest). Õpilaste  ülesanneteks olid:
a) koostada  töölehele 4/4 taktimõõdus nelja taktiline rütmiharjutus.
b) harjutus  tuli esitada kahehäälse kaanonina. Esimene kord tavalises kaanonis ja teine kord
vähikaanonis.
 c) Grupi esitus salvestada ja saata e-postkasti eda.hirson@antslakk.edu.ee

Google drive kasutamine

 Õpetaja: Anu Silm
Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 4
Õppeaine: õpioskused
Vahendid:
* arvutid
Keskkonnad:
* Google drive
Eesmärgid:
1) Õpilased oskavad kasutada google drive keskkonda
2) õpilane oskab kasutda google docs keskkonda
 Sisu: Õpilased tutuvsid  google drive keskkonnaga. Õppisid looma tekstidokumenti. Lisasid pilte ning  alsutasid lühireferaadi tegmist.

Neljapäev, 1. veebruar 2018

Eesti keele e-õpik

Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 11
Õpetaja: Anu Silm
Õppeaine: eesti keel
Teema; Praktiline eesti keel
Eesmärgid:
1) õpilane oskab kasutada e-õpikut ja keeleveebi
2) Õpilane saab tagasisidet oma oskuste kohta
Sisu:
11. kl eesti keel tunnis õpilased kasutavad  Mauruse praktilise eesti keele e-õpikut  teooria omandamiseks , töölehtede täitmiseks, enesekontrolliks  ja rollimängudeks.  Aktiivselt kasutatakse veel keeleveebi keskkonda.
Praktilise eesti keele õpik

Keeleveeb

Rahvusvahelised suhted 21. sajandil


Kool: Antsla Gümnaasium
Klass:11
Õpetaja: Katrin Kool
Teema; Rahvusvahelised suhted 21. sajandil
Keskkonnad:
* Mindomo
Vahendid:
*arvutid
* nutivahendid
Eesmärgid;
1) õpilane mõistab rahvusvaheliste suhete olemust
2) õpilane oskab analüüsida leitud infot
3) õpilane oskab struktureerida infot
Sisu:
Õpilased koostasid Mindomo keskkonnas rahvusvaheliste suhete teemal mõistekaardi.
Kahoot ja quizlet inglise keele tunnis

Kool:Antsla Gümnaasium
Õpetaja: Krista Noor
Klass; 4, 8,9
Teema; sõnavara kordamine
Vahendid:
* nutitelefonid, tahvlid
Äpid:
*Kahoot
*Quizlet
Eesmärgid:
1) õpilane saab tagasisidet oma oskuste kohta
2) õpilane saab end proovile panna võistluslikus olukorras
Sisu:
Inglise keele tundides on sõnade õppimisel Kahoot ja quizlet head abivahendid

Gmail

Kool:Antsla Gümnaasium
Klass: 4
Õpetaja: Anu Silm
Teema; Google konto loomine,  gmail
Eesmärgid:
1) õpilane oskab luua kontot
2) õpilane oskab teha endale postkasti
3) õpilane oskab koostada ekirja ning saata seda
Sisu: 
Õpilased  tegid endale Google kontod. Samas õpiti ka kasutama gmaili Õpilane pidi koostama kirja ning selle kaaslasele saatma.
Taskutark -õpioskusd

Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetaja: Anu Silm
Klass: 4
Õppeaine: õpioskused
Teema: Tutvumine Taskutarga keskkonnas erinevate õppeainete materjalidega
Eesmärgid:
1) õpilane oskab kasutada taskutarga keskkonda erinevate õppainete korral
2) õpilane saab tagasisidet oma õpitud oskuste kohta
Sisu:
Õpilased tutvusid Taskutarga keskkonnas erinevate õppeainete materjalidega.  Õpilased  lahendasid teste matemaatikast, loodusõpetusest, eesti keelest, muusikast, inglise keelest jne.