Kolmapäev, 27. jaanuar 2016

Edulugu

Antsla Gümnaasium on ühtne, õppijasõbralik ja uuetele kogemustele avatud meeskonnaga kool.
Kõik õppeklassid on tulemusliku õppeprotsessi läbiviimiseks varustatud vajalike arvutite, projektorite ja kõlaritega. Kümnes õpperuumis on võimalik kasutada puutetundlikku tahvlit.
Koolis on 2 arvutiklassi kokku 36 arvutiga. Valmisolek arvutite kasutamiseks on veel raamatukogus ja auditooriumis.
Koolil on valguskaabliga interneti ühendus (30/30).
Arvutiõpetust õpetame 4., 5. ja 7. klassidele, 9. klassides ja gümnaasiumis on ainetega integreeritud loovtööde loomine ja uurimistööde alused.
Soovijad osalevad robootika ja animaringis, õpivad Scratch ja Python programmeerimist. Käsitöö tundides kasutatakse DigiTiki programmi tööõpetuse tundides.
Õpetajad kasutavad e-õppekeskkonda Moodle kursuste läbiviimiseks.
Dokumentide jagamiseks kasutame sisevõrku, ühistööd teeme Google Drive abil.
Kavandatud on soetada üks komplekt tahvelarvuteid ja uuendada/laiendada wifi võrk. Kokkulepe on olemas õpetajate koolituseks, mis on suunatud tahvelarvutide kasutamise ning nutiseadmete integreerimiseks õppetundi. Sügisest 2016 on planeeritud tööle võtta haridustehnoloog. Ajaloo õpetamisel on üle mindud e-õpiku kasutamisele. I ja II kooliastme õpilastega kasutatakse usinasti Miksikese keskkonda, osaletakse Matetalgutel ja tegeldakse Pranglimisega. Tervise Arengu Instituudi korraldatud õpilaste omaloomingukonkursil "Disaini oma koolisöökla" sai parima video auhinna 9.a klassi noorte tehtud video. Õpilaste ettevõtmisel loodi Antsla TV, mis kajastab aktuaalseid kooli ja piirkonna üritusi. Antsla TV sai eelmisel õppeaastal Antsla valla tunnustuse aasta tegu 2014.

Eesmärk ja ootused

Soovime saada teadmisi õppeprotsessi digisuundadest, tehnikatest ja efektiivsetest meetoditest. Koguda ideid, kuidas digiseadmeid koolitunnis huvitavalt rakendada.
Saada kogemusi, kuidas innustada õpetajaid digioskusi omandama ja neid kolleegidega jagama.
Soovime saada nippe, kuidas koolis paremini organiseerida digiinfo liikumist ja paremini hallata õpetajate digimaterjalide kogumit.

Teisipäev, 19. jaanuar 2016

Meeskonna tutvustus

Oleme Antsla Gümnaasiumist. Meie kool on sõbralik 19 klassikomplektiga ja 40 õpetajaga kollektiiv.
Meie meeskonda kuuluvad direktor Katrin Martinfeld, klassiõpetaja Helina Kuusk ja infojuht Urmas Soonvald.

Mina olen Katrin ja koolis olen töötanud 30 aastat, neist viimased 15 aastat direktorina. Minu esimene armastus on töö matemaatikaõpetajana.

Mina olen Helina ja algklasside õpetajana töötanud Antsla Gümnaasiumis juba 20 aastat. Armastan lugeda, teha näputööd ja puhata koos perega.

Mina olen Urmas ja olen töötanud koolis 15 aastat. Aitan koolis edendada digiajastule vastupidavat arengut. Juhendan õpilasi robootika ja animaringis. Mulle meeldib ennast arendada raamatuid lugedes, suheldes ja sportides.