Kolmapäev, 29. november 2017

Käänded

 Õpetaja: Ülle Anier
Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 6a
Õppeaine: eesti keel
Keskkonnad:
*EIS
*Taskutark

Tunni ülesanne:Harjuta käändsõnu ja käänamist!
Võistleme siin! 
 https://eis.ekk.edu.ee/eis/lahendamine?sort=id&rid=27006…
https://www.taskutark.ee/m/kaandsonade-kaanamine
https://www.taskutark.ee/m/sonaliigid


Eis test

Õpioskused

Õpetaja: Anu Silm
Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 4
Õppeaine: õpioskused
Eesmärgid:
1) õpilane oskab kasutada gi ja ki liidet
2)  õpilane saab tagasisidet oma oskuste kohta gi ja ki liite kasutamisel
3) õpilane oskab kasutada erinevaid keskkondi oma õpioskuste arendamisel
Sisu:
Õpilased tutvusid Taskutarga keskkonnas õppematerjalidega liite gi- ja ki teemal. Lahendati teste, kus saadi tagasisidet oma oskuste kohta.

Õppeaine sisu
Õpioskus tähendab oskust oma õppimist vastavalt vanusele ise juhtida: seada õpieesmärke, kavandada õppimist, valida õppimiseks sobiv stiil ja meetod, analüüsida oma õpitulemusi ning vajadusel oma tegevust muuta. Õppeaine eesmärgiks on kujundada õppijas eesmärgistamise oskust, oma aja organiseerimise oskust, küsimuste küsimise ja vastuste leidmise oskust, eneserefleksiooni oskust, tervikmustrite märkamise oskust. Eesmärkide saavutamisele aitab kaasa eneseväärikuse arendamine, emotsionaalse intelligentsuse arendamine, oma õpivõime, meelte ja annete teadvustamine.

Teisipäev, 28. november 2017

Loodusteadlikud mudelid

English and Kahoot

10Monkeys

Õpetajad: Kristina Kiidron ja Helina Kuusk
Klassid: 1a ja 1.b
Kool: Antsla Gümnaasium
Õppeaine: matemaatika
Eesmärgid:
1) tekitada õpilastes põnevust arvutamisel
2) arendada õpilaste arvutamisoskust

Sisu:
1. klasside õpilased harjutasid matemaatika arvutusi 10Monkeys keskkonnas. Eriti meeldib lastele tore ja põnev tagasiside. Tegemist on keskkonnaga, mis lastele meeldib ning paneb neid tegutsema.


Kodanikukuu viktoriin


Õpetajad: Katrin Kool ja Eve Kubi
Kool: Antsla  Gümmaasium
Klassid: 5-12
Teema: Kodanikupäeva viktoriin
Eesmärgid:
1) kodanikuteadlikkuse suurendamine
2) õpilaste digipädevuste arendamine
https://agdigijuht.blogspot.com.ee/2017/11/kodanikukuu-viktoriin.html
26. novembril tähistatav kodanikupäev on päev kõigile kodanikele ja eestimaalastele. Sel päeval mõtleme iseenda ja riigi suhtele ning ka sellele, kui head kodanikud me oleme.

Kodanikupäeva ürituste toetamisest on sihtasutuse jaoks saanud traditsioon. Alates 2005. aastast  oleme viinud läbi projektitoetuskonkurssi "Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid", mille eesmärgiks on toetada projekte, mis aitaksid laiendada õpilaste teadmisi Eesti ühiskonnast, väärtustada Eesti kodakondsust ja kodanikuks olemist, kinnistada kodanikupäeva ja Eesti Vabariigi aastapäeva traditsiooni ning arendada sallivust mitmekultuurilises kollektiivis. Alates 2003. aastast on iga-aastaselt läbi viidud veebipõhist kodanikupäeva viktoriini. 2011. aastal said alguse ka kodanikuteemalised esseekonkursid.

Esmaspäev, 27. november 2017

Rüütlikultuur

Õpetaja: Katrin Kool
Klass: 10
Kool. Antsla Gümnaasium
Teema: Rüütlikultuur
Eesmärgid:
1) tutvuda rüütlikultuuriga
2)anda võimalus õpilastele ise luua õppematerjali
3) suunata õpilasi hindama teiste tehtud töid


Sisu:
Ajaloo tunnis pidid õpilased koostama kokkuvõte rüütlikultuuuri kohta kordava materjalina. Õpilaste seas valitud keskkondadeks osutusid kahoot, learning apps ja padlet.
Õpilaste tööd
Made with Padlet

Wizer-elekter

Gopollock

Õpetaja: Marietta Lõo
Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 9a
Aine; füüsika
Teema; Pinge, voolutugevus ja elektritakistus
Eesmärgid:
1) tutvustada õpilastele uusi keskkondi
2)  vahelduseks Kahoodile ja quizizzile
3) tagasiside andmine õpilastele
Sisu:
Projekti Nutitund igasse kooli FB postitustest leidsin selle keskkonna. Kui ma ei eksi Räpina Aianduskooli alt tuli see. Kohe tekkis ka minul isu järgi proovida. Küsimused olid valmis loodud, kuid katsetanud polnud jõudnud. Hea võimalus tekkis siis, kui klassi projektor otsustas pensionile minna. Kuna pilti näidata ei saanud, siis valik oligi kas quizizz või või Gopollock. Kuna tahtsin,et teisendamise juures, et  õpilane mõtleks ise oma peaga sai valitud viimane. Kadus ära 25%-ne või 50%-ne tõenäösus kohe pihta saada. Socratives ka nii võimalik teha.
Go Pollock is a solution for teachers that complements in-class teaching with immediate feedback on students’ level of understanding.

Lühidalt tuleb minna aadressile https://www.gopollock.com/. Logida sisse(google kontoga saab ka). Testi loomiseks vali pluss märgi juurest  New question set 
Järgmise asjana tuleb oma testile nimi panna
Edasi hakkame küsimusi looma
Valime sobivat tüüpi küsimuse
Pärast sessions alt saab asja käima panna
Enamasti on aadress gopol.ly/ mingi tähtede ja numbrite kombinatsioon
gopol.ly/7KNP
Infraview

Google classroom

 Kool. Antsla Gümnaasium
Koolitaja: haridustehnoloog Roman Malõšev
Google Classroom on  lihtne õpihaldussüsteem, kus saab ülesandeid luua  ja hinnata, jjjagada materjale õppijatele. Eeldab google konto olemasolu.

j

Uurimislabor-kartul

Õpetajad: Marietta Lõo, Ülle Anier ja Maire Puhmas
Kool: Antsla Gümnaasium
Sihtrühm: Gümnaasium ja 9.klass
Õppeained; bioloogia, keemia ja füüsika
Teema: Kartul
Projekt: Uurimislabor
Korraldaja: TÜ Teaduskool
Kasutatud keskkonnad: Google Drive( google forms ja google arvutustabelid)
Töövahendid: sülearvutid, nutitelefonid
Eesmärgid:
1) Pakkuda õpilastele võimalust õppida väljaspool klassiruumi
2) avastada loodusainete vahelisi seoseid
3) tutvustada kaasaegset laborit
4) anda võimalus tunda teadlasena põnevas teadusmaailmas
Sisu:
Õpilased sooritasid erinevaid katseid, kus tulemused kohe sisestati arvutustabelisse. Minule kui õpetajale pakkus see kohe idee, kuidas  ise koolis mõnda praktikumi sel kujul läbi viia. Igale töörühmale oli loodud oma leht(sheet), kuhu andmed sisestati. Õpilastele olid kõik vajalikud valemid juba sisestatud ning kohe kuvati ka tulemustest vajalik joonis. Eelnevalt loomulikult õpilastele selgitati valemite ja graafikute tausta.  Kogu labori lõpus said õpilased oma oskusi proovile panna viktoriinis kartuli teemal, mis oli loodud google forms keskkonnas. Parimad said auhinnad C - vitamiine sisaldavate toodete näol.

Taust

20. oktoobril avanes Antsla Gümnaasiumi õpilastel osaleda Uurimislabori töös Tartu Ülikooli juures. Osalejateks olid 10 ja 11. klassi õpilased ja neli õpilast 9. klassist.
Antsla Gümnaasiumi tublid õpilased tegid katseid kartulitega ja oskavad nüüd noortele põllupidajatele soovitada, millise voolutiga võiks spinatist preparatiivse kromatograafia abil mõlemat klorofülli kätte saada, kuidas kartuliviile saaks soolalahuses tootmiseks ette valmistada ning millist kartulisorti tuleks kasvama panna, et suurima C-vitamiini sisaldusega saaki saada.

1. novembril külastasime laborit 9. klassi õpilastega. Määrasime kartuli tihedust, uurisime kuidas sõltub kartuli viilu uppumine selle paksusest. Kõige lõpus vaadeldi spinati koostist kromatograafia abil.
 Ülevaade põhikooli kartulilaborist.
Euroopa naabrid- ajalugu

Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetaja:Katrin Kool
Klass: 8a
Teema: EUROOPA  NAABRID (varauusajal)
Eesmärgid:
1) saada ülevaade Euroopa naabritest varauusajal
2) mõista Euroopa naabrite riigi korraldust
3) õpetada õpilasi õppematerjale looma
Sisu:
 Õpilased said ise teemal "Euroopa naabrid" luua õppimiseks mängu, mille loomiseks valisid nad ise keskkonna.


Quizizz loodud mäng (Mart Peedel)

Laupäev, 25. november 2017

Pranglimine

Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetajad: Ly Raudsepp, Piia Mandli, Helle Vänzel, Irene Undrus, Kaja Simisker, Tiina Kübarsepp, Eve Sarapu, Monica Kõivisto
Klassid: 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a,5b, 6.a ja 6.b
Teema: Pranglimine
Eesmärgid:
1) arendada õpilastes peastarvutamise oskust
2) pakkuda õpilastele võistlusmomenti
Sisu:
Õpilased osalesid pranglimise piirkondlikel eelvõistlustel. Õpilased saavad harjutamiseks kasutada Miksikese pranglimise äppi.


Taimed

Kool: Antsla gümnaasium
Klass: 8a klass
Õpetaja: Maire Puhmas
Teema: Taimed.
Quizizz keskkonnas õpilased koostasid ülesandeid, pärast mängisid ja andsid hinnangu mängu keerukuse kohta.

Kolmapäev, 22. november 2017

Youtube ajaloos

Õpetaja: Katrin Kool
Kool: Antsla Gümnaasium
Klassid: 5-9, 10,11 kl
Eesmärgid:
1) äratada huvi ajaloo vastu
2) selgitada teemat teises võtmes
Kesskkond: Youtube
Sisu:
Youtube keskkonnas on loodud väga palju põnevaid õppematerjale. Tunni rikastamiseks on väga hea kasutada Kristo Siigi poolt õppematerjale. Videod on paeluvad ning kaasahaarvad ning huvitavalt ülesehitatud. Tahvelarvutitest on ka neid hea vaadata ning nende põhjal õpilastele ülesandeid jagada.
Kanal
https://www.youtube.com/results?search_query=kristo+siig

Näiteks:


Teisipäev, 21. november 2017

Vabadussõda

Õpetaja: Katrin Kool
Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 9.a
Keskkond: Taskutark
Eesmärgid:
1) Õpittud teadmiste kordamine ja kinnistamine
2) tagasiside saamine oma teadmiste kohta.
Sisu: Õpilased lahedasid Taskutarga keskonnas Eesti Vabadussõja teemalist testi, milles oli 24 küsimust. Lahenduse lõpus sai õpilane tagasisidet õigete ja valede vastuste kohta. Väga hea saadud tulemuse eest oli õpilasel võimalus saada hinne.
Test

Metallid-projektõpe

Õpetajad: Marietta Lõo ja Maire Puhmas
Õppeained:keemia, füüsika, bioloogia ja geograafia
Kool: Antsla Gümnaasium
Teema: Metallid(projektõpe)
Klass: 9.a ja 9.b
Eesmärgid;
1) õpilane mõistab metallide aatomiehituse omapärane ning sellest tulenevaid keemilisi ja füüsikalisi omadusi
2)Õpilane oskab tuua näiteid metallide leidumise kohta
3) Õpilane teab metallide keemilisi omadusi
4) oskab reaktsioonivõrrandeid metall+hape, metall + vesi
5) oskab tuua näiteid metallide kasutamisest igapäevaelus(meditsiin, tööstus jne)
6) oskab kirjelda metalli ioonide tähtsust inimese jaoks(ainevahetus jne)
7) oskab kirjeldada metallide kasutamist elektroonikas
Sisu:
Koostöös teise õpetajaga käsitlesime metallide teemat samal aja perioodil. Püüdsime õpilastes luua tervikliku maailmapilti metallide teemal. Meie eesmärk oli selgitada, et kõikides loodusainetes me  tegelema ühtede ja samade teemadega, kuid käsitleme oma aine vaatevinklist.
Füüsikas õppisime metallide kristallvõre struktuurehitust ning sellest tulenevat võimet juhtida soojust ja elektrit. Keemias käsitlesime metallide keemilisi omadusi.Bioloogias tutvuti metallide kasulikkusega inimese organismi jaoks. 

Kasutatud keskkonnad ja programmid:
Metallide keemilised omadused: Õpiveebi keskkonnas testid,Kahootide lahendamised, Quizizz, Socrative
Esitlused metallide kohta- Padlet, PowerPoint
Interaktiivne õpik "100 katset keemias"
100 katset keemias


Made with Padlet

Kogemusseminar

Sihtrühm; õpetajad
Koolitaja: Marietta Lõo
Eesmärk: Tutvustada kolleegidele erinevaid testide tegemise  keskkondi

Teema: Erinevad keskkonnad testide loomiseks
Keskkonnad: Õpiveeb, quizizz, Socrative, wizer, Testmoz, Quizlet
Sisu:
Sel õppeaastal toimuvad meie koolis ainekomisjoni siseselt kogemusseminarid, kus kolleegid jagavad omavahel erinevaid kogemusi ja oskusi.
Testide loomise puhul mängib minu kui looja jaoks rolli mugavus, kiire tagasiside ja objektiivsus. Keskkonna valikul mängib rolli ka testi sisu. Samuti tasub loomisel mõelda, millisel eesmärgil sa seda lood.
Näiteks.
Quizizz- füüsika ülesannete  puhul teisendamise juures mulle ei meeldi seda kasutada. Test on valikvastustega ning tõenäosus pihta saada sõltub variantide arvust. Teisendamise puhul püüan kasutada keskkonda, kus õpilane ise peab kirjutama vastuse nt Õpiveebis, Socrative, Gopollockis on  see võimalus. Usun sama mure ka muus õppeaines.
Wizeris meeldib mulle ülesannete loomise mitmekesisus. Keskkond kahjusks ei tee automaatset salvestamist. Sama lugu Õpiveebiga. Quizizz teeb ise automaatse salvestuse.
Õpiveeb võiks lasta küsimust dubleerida, saaks mõnikord kiiremini midagi loodud.
Lühidalt ühe korraliku testi loomine võtab palju aega, kuid kui me saame vastused kätte minutiga või paariga, siis tasub see ära.


Geograafia ja moodle

Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 9b. klass
Õppeaine: geograafia
Teema: Euroopa Liidu liikmesriigid
Õpetaja: Eve Kubi
Eelmisel õppeaastal katsetasime paaril korral e-õppepäevi ning toimusid neeed reedeti. Üritus õnnestus ning sellest on saamas traditsioon, sest nüüd on see plaanis kord trimestris ning enam mitte reedel ega ka esmaspäeval. Esimene selle õppeaasta e-õppepäev toimus 14. novembril ning 9b klass pidi geograafias tutvuma Euroopa poliitilise kaardi raames Euroopa Liidu liikmesriikidega. Lahendada tuli ka test Moodles.

Ühiskond ja Padlet

Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 6A klass
Õppeaine: ühiskonnaõpetus
Teema: Kes juhivad riiki?
Õpetaja: Eve Kubi
Eelmisel õppeaastal katsetasime paaril korral e-õppepäevi ning toimusid need reedeti. Üritus õnnestus ning sellest on saamas traditsioon, sest nüüd on see plaanis kord trimestris ning enam mitte reedel ega ka esmaspäeval. Esimene selle õppeaasta e-õppepäev toimus 14. novembril ning 6a klass tegeleb praegu ühiskonnaõpetuse tunnis küsimusega: kes juhivad riiki. Selle raames tuli padletis vastata paarile küsimusele poliitikute kohta. Oh ja selle töö pidi kohustuslikus korras (ikka solidaarsusest oma klassiga!) tegema ka nende väga äge klassijuhataja Ülle Anier
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/23472366_1473894702664423_2288153362802764877_n.jpg?oh=139c300334c82af494d9392927ebf74a&oe=5A99D69F 

Laupäev, 18. november 2017

Socrative - test "Võnkumine ja teisendamine"

Kool: Antsla Gümnaasium
Klass:8a
Õpetaja: Marietta Lõo
Teema: Võnkumine. Teisendamine.
Eesmärgid:
1) õpitud teadmiste kordamine ja kinnistamine
2) õpilane oskab kasutada eesliiteid; kilo, mega ja milli
3) õpetada õpilasi  kasutama erinevaid keskkondi
Sisu: õpilased panid teadmisi proovile testi lahendades Socrative keskkonnas.