Teisipäev, 21. november 2017

Metallid-projektõpe

Õpetajad: Marietta Lõo ja Maire Puhmas
Õppeained:keemia, füüsika, bioloogia ja geograafia
Kool: Antsla Gümnaasium
Teema: Metallid(projektõpe)
Klass: 9.a ja 9.b
Eesmärgid;
1) õpilane mõistab metallide aatomiehituse omapärane ning sellest tulenevaid keemilisi ja füüsikalisi omadusi
2)Õpilane oskab tuua näiteid metallide leidumise kohta
3) Õpilane teab metallide keemilisi omadusi
4) oskab reaktsioonivõrrandeid metall+hape, metall + vesi
5) oskab tuua näiteid metallide kasutamisest igapäevaelus(meditsiin, tööstus jne)
6) oskab kirjelda metalli ioonide tähtsust inimese jaoks(ainevahetus jne)
7) oskab kirjeldada metallide kasutamist elektroonikas
Sisu:
Koostöös teise õpetajaga käsitlesime metallide teemat samal aja perioodil. Püüdsime õpilastes luua tervikliku maailmapilti metallide teemal. Meie eesmärk oli selgitada, et kõikides loodusainetes me  tegelema ühtede ja samade teemadega, kuid käsitleme oma aine vaatevinklist.
Füüsikas õppisime metallide kristallvõre struktuurehitust ning sellest tulenevat võimet juhtida soojust ja elektrit. Keemias käsitlesime metallide keemilisi omadusi.Bioloogias tutvuti metallide kasulikkusega inimese organismi jaoks. 

Kasutatud keskkonnad ja programmid:
Metallide keemilised omadused: Õpiveebi keskkonnas testid,Kahootide lahendamised, Quizizz, Socrative
Esitlused metallide kohta- Padlet, PowerPoint
Interaktiivne õpik "100 katset keemias"
100 katset keemias


Made with Padlet

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar