Teisipäev, 20. detsember 2016

Kuiv jää

Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetaja: Marietta Lõo
Eesmärgid:
1) tutvustada sublimeerumise nähtust
2) õppida tundma kuiva jää omadusi
3) jäädvustada katseid

Sisu: õpilased said proovida põnevaid katseid kuiva jääga. Õpilaste ülesandeks oli nutivahendite abil jäädvustada katseid.


Õpilaste ühistöö tulemusena laaditi pildid loodud Padleti seinale.


Made with Padlet

Matemaatika

Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 7.a
Õpetaja: Merle Tuulas
Õppeaine: matemaatika
Teema: Arvu aste
Eesmärgid: teema arvu aste kordamine kontrolltööks, õppimine klassiruumist väljaspool koos liikumisega, kaasata õppimisprotsessi nutivahendid, arendades meeskonnatööd.

Meie koolimajas on sügisest avatud vahva HAUKA VUNKRADA, mis läbib maja kolme korrust. Õpilastel tuli vunkrajal liigeldes otsida QR koode, mille alt leiti erinevaid ülesandeid. Igast punktist saadi pärast ülesande lahendamist täht, millest tuli kokku lahenduslause.Ajalugu ja Padlet

Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 12
Õppeaine: ajalugu
Õpetaja: Katrin Kool
Teema: ENSV uuel venestusajal
Eesmärk: teema õppimine mõistekaarti luues Padleti keskkonnas
Sisu: Õpilaste paaristöö tulemusena valmisid mõistekaardid.
Õpilastele meeldis vahelduseks uus meetod, aga vajab edasiarendamist nt fotode, videode, allikate oskuslik lisamine.
Näide ka 9. kl ajalugu teemana "Naised ühiskondlikus elus kahe maailmasõja vahel"
https://padlet.com/kerli_uibu/f9bfwhat7e5v

Laupäev, 10. detsember 2016

Drawing Board

Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetaja;: Marietta Lõo
Klass: 9  ja 11
Teema:Vooluring
Eesmärgid:
1) oskab koostada vooluringi, kus ühendatud jadamisi mitu elektritarvitit
2) oskab koostada vooluringi, kus ühendatud rööbititi mitu elektritarvitit
3) oskab koostatud skeemid panna kirja tingmärkide abil

Vahendid:
alusel pirnid elektritarvititena
juhtmed
vooluallikad
lülitid
tahvelarvutid

Sisu:
Õpilased avasid QR Droid äppi abil Padleti seina, kuhu kirja pandud kirjeldusse lühidalt tunni sisu ja ülesanded.Õpilased tegid pildid oma koostatud vooluringidest ning laadisid need Padletisse.


Elektriskeemide joonistamiseks kasutasid nad Drawing Board äppi.
TulemusMade with Padlet
Copy

Reede, 2. detsember 2016

Digitaristu arendamise lõpuseminar

2. detsembril toimus Digitaristu arendamise koolituse lõpuseminar.  Päev algas Erki Leego sissejuhatusega, kes andis ülevaate päeva kavast. Kõlama jäid sõnad tuleb teha seda, mis on ka teostatav. Samuti tuleb tegeleda  piisava  koguse tegevustega, siis saavad need  ka ellu viidud. Arengukava tegusust näitab tema ellu viimine.
v


Nutikott- õuesõpe puhul kott, kus on olemas mutivahendid, wifi seade ja akupank. Järgnes töö töötubades, kus koolid tutvustasid oma arengukavasid. Anti üksteisele tagasisidet ning jagati kogemusi.

 
 Külalisesineja Margus Sootla rääkis "Targast koolimajast". Ettekanne oli põnev ning huvitav.
Kõlama jäänud  märksõnad:
Meeskonna juhtimisel peab olema olemas konkreetse valdkonna juures üks vastutaja, et ei tekiks hajusust.
Õpetajaga koos haridustehnoloog tundi.
ADS- anonüümsed digisõltased
"Muna õpetab kana ja kuke"
Digitarbijast muutumine digiloojaks.
Kasutada skeeme, pilte jooniseid rõõmsamaks loomisel.
Digitunnid
Digiminutid
Muutunud õpikäsitlus
Hologramm õpetaja
Innovatsiooni värkstoad
Võimaldage teha õpetajatel vigu!

 

Teisipäev, 22. november 2016

12. kl füüsikas Padletiga tutvumas

Eesmärgid:
1) õppida tundma radioaktiivseid keemilisi elemente
2) Õppida kasutama keemia tunnis õpitut füüsikas
3) arendada omavahelist koostöö oskust klassis

Kasutatud äppid ja keskkonnad:
Periodic table. Selle äppi õpilased otsisid infot radioaktiivsete keemiliste elementide kohta.
QR Droid- ülesande avamine
Padleti keskkonda loodi klassi ühistööna kokkuvõte antud teemast.
Õpilaste ülesanded:
1) leida viis radioaktiivset keemilist elementi- kirjutada nende sõbolid
2) leida üles nende avastamisaasta ja avastaja
3) lisada pildid elementidest
4) kirjelda keemilist elementi läbi prootonite numbri, massiarvu,neutronite arvu ja elektronide arvu kaudu.
Järgmisel tunnil jätkame tahvli täitmist.Made with Padlet

Reede, 18. november 2016

Keemilised elemendid ja learning apps

Õpetaja: Marietta Lõo
Klass: 8.
Teema: Tuntumate keemiliste elementide sümbolid ja nimetused
Eesmärgid:
1) meenutada varasemat õpitut
2) õppida tundma tuntumate keemiliste elementide sümboleid ja nimetusi.
Tunni alguses kuvati õpilastele larningappsis vastav äpp QR koodina. Tahvelarvutis oleva äppi QR droidi abil muugiti ülesanne lahti. Õpilased hakkasid õhinal tegutsema. Learning appsis oli vastav mäng loodud sõnarvamismänguna nn poomismäng.


Neljapäev, 17. november 2016

Learning apps ja kirjandus

Kool:Antsla Gümnaasium
Õpetaja: Ülle Anier
Tund:Kirjandus
 Teema S.Rannamaa "Kadri" II osa "Võluprillid analüüs".
 Eesmärgid :
1) saada tagasiside õpilaste kohustusliku kirjanduse lugemisest. 
2) Ristsõna abil vastasid õpilased loetu põhjal.
3)  Kahoot mängu abil kontrolliti teadmisi, tähelepanu ja analüüsiti loetut.
4)  Püüti meenutada varem õpitut
5) pöörati tähelepanu õigekirjale (ristsõnas) 
Tund oli seostatud inimeseõpetuse ja ajalooga.

Neljapäev, 10. november 2016

Kahoot ja kirjandus

Õpetaja: Ülle Anier
Kool: Antsla Gümnaasium
Sihtgrupp: 5. klass
Tund : Kirjandus
Teema S.Rannamaa "Kadri"
Eesmärgid:
1) saada tagasiside õpilaste kohustusliku kirjanduse lugemisest.
2) Õppida kuulama ja küsimuste sisust aru saama.
3) Analüüsimise ja sünteesimise oskuse arendamine läbi lugemuse

Kolmapäev, 9. november 2016

Rakett 45 nutiminutid


Teema: Rakett 45 osalejate teadmiste proovile panek loogikas, võru keeles, matemaatikas ja loodusainetes.
Meie koolis toimub teist aastast õpilaste ja õpetaja koostööna sündinud võistlus, kus sel aastal osalevad 4 ja 5. klassi õpilased. Ülesandena oli  õpilastele Kahoot keskkonnas küsimused. Vastajatele pakkus mäng elevust. Eriti 4. klassile, kes selle keskkonnaga olid vähe kokku puutunud. Samuti said kaks õpetajat inspiratsiooni Kahooti kasutamiseks õppetöös.


Neljapäev, 27. oktoober 2016

Digitaalselt aktiivne kool- hõbetase

Tallinna Haridusamet ja HITSA tunnnustasid 26. oktoobril Tallinna Reaalkoolis toimunud IKT-konverentsil digitaalselt aktiivseid koole. Autasustati konkursi "Digimõte 2016" parimaid; jagati kuld-, hõbe- ja pronkstahvleid viimase kolme aasta digitegevuse eest.
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) tunnustas Eesti koole kuld-, hõbe- või pronkstahvliga „Digitaalselt aktiivne kool“. Tallinna Haridusamet kuulutas välja Tallinna haridusasutuste konkursi „Digimõte 2016“ tulemused. 
Digitaalselt aktiivne kool
HITSA andis tunnustused „Digitaalselt aktiivne kool“ 79 koolile üle Eesti. „Digitaalselt aktiivne kool“ on tunnustus õppeasutusele, kes on kolme viimase õppeaasta jooksul kasutanud aktiivselt digitaalseid võimalusi.
Tunnustusega soovib HITSA seada eeskujuks koole, kes on muutunud valdkonna eestvedajaiks ja kellelt on palju ka teistel õppida. Samuti innustada neid, kes on sihiks seadnud oma kooli õpetajate ja õpilaste oskusliku tegutsemise digimaailmas ning astunud selleks esimesi vajalikke samme. Kuldtaseme pälvisid 26 kooli, hõbetaseme 24 ja pronkstaseme 28 õppeasutust. Vaata kõiki koole siit nimekirjadest! 
Antsla Gümnaasium pälvis tunnustuse hõbetaseme näol.Esmaspäev, 10. oktoober 2016

Tahvelarvutite koolitused

Haridustehnoloogi Romani eestvedamisel on õpetajatele toimunud koolitused. Õpetajad on andnud soovitusi äppide jaoks. Seega natuke veel tööd ning tahvlite kasutamine õppetöös võib alata.


Kolmapäev, 21. september 2016

Digitaristu hetkeseis

Kirjeldasime kooli digitaristu hetkeseisu ja saime edasivaatamiseks ideid.