Kolmapäev, 6. detsember 2017

Jõulukaart

Antsla Gümnaasiumis toimus 4. detsembril jõulueelne töötubade päev. Mida kõike ei tehtud: jõuluehteid, küünlaid, martsipanidest jõulukujukesi, taimsetest materjalidest jõulukaarte, piparkookidest ja jõulukeeksidest rääkimata. Üks hakkaja seltskond aga otsustas koha kätte näidata unenägudele ja meisterdas terve trobikonna unenägude püüdjad. Eve Kubi ja Urmas Soonvald aga otsustasid, et õigeid jõule ei saabu ilma arvutil tehtud jõulukaartideta ning nii oligi meil hoopis nutitöötuba "Jõulukaardid arvutis" (saatjaks uksevahelt piiluv piparkoogilõhn). Päeva lõpuks valisime välja need jõulukaardid, millest tulevad Antsla Gümnaasiumi nende jõulude kaardid ning saadame need oma sõpradele, tuttavatele, koostööpartneritele jne

Linke

http://laineeportfoolio.weebly.com/kes-alustab-peab-ka-lotildepetama.html

Bioloogia III õpikoda

Bioloogia III õpikoda teemal "Inimese füsioloogia" 
Kool: Antsla Gümnaasium
Sihtrühm; bioloogia huvilised 7.-12. klassist
Õpetaja: Maire Puhmas ja bioloogia õpikoja juhendajad TÜ-st
 Teema; inimese füsiloogia
Vahendid; Vernieri andmekogujaid sensoritega
Eesmärk ja sisu
Õpilased õpivad kasutama digitaalseid andmekogujaid.
Selle teema all tutvustati  õpilastele südame ning kopsude tööd. Kasutati Vernier'i mõõtureid, mille abil said õpilased teha endale EKG, mõõta oma pulsisagedust, vererõhku, kopsumahtu, hapniku hulka väljahingatavas õhus ning palju muu. Samuti on õpilastel võimalus mõõta oma käelihaste tugevust ning võrrelda naiste ja meeste vastupidavust. Õpilased said tuttavaks infrapunatermomeetri tööga.
 Verneri andmekogujasse saab katse andmed salvestada ning need hiljem arvutisse tõmmata ning jagada sinna kus vaja.
Reede, 1. detsember 2017

Jumble

Õpetajad: Urmas Soonvald  Marietta Lõo
Klass:5b
Kool: Antsla Gümnaasium
Keskkond: Kahoot Jumble
Eesmärgid:
1) pakkuda õpilastele võistlusmomenti
2) tutvustada Kahoot keskkonna muid võimalusi
Sisu:
Tutvustasin kolleegile Kahoot keskkonna võimalusi.  Õpilastega mängisime läbi paar mängu, mis olid Jumble versioonis tehtud. 
Jumblit on hea kasutada näiteks:
1) inglise keeles -sõnade õigekiri, sõnade teadmine
2) keemias- keemiliste elementide nimed
3) ajaloos nt mingil teemal aastaarvude/sündmuste järjestamine 
4) eesti keel -algklassides lause ehitus või mingi uue osa õppimisel

5

Kahoot- keemilised elemendid

Õpetaja: Marietta Lõo
Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 8. a ja 8.b
Õppeaine: Keemia
Teema: Keemilised elemendid
Eesmärgid:
1) kinnistada õpilaste teadmisi keemiliste sümbolite ja keemiliste elementide vahel
2) korrata üle perioodilisustabeli kasutamisoskused
3) suunata õpilasi hindama teiste töid
Vahendid:
*Kahoot
*learning apps
*quizizz
* arvutiklassi arvutid
Sisu: Õpilased said paaristööna ülesandeks koostad kordav mäng õpitud keemiliste elementide teemal. Kokku tuli moodustada 16 küsimust.
Kahoodi loomisel oli tingimusteks
a) 2 video küsimust
b) 2 pildi küsimust 
c) 2 küsimust keemilise elemendi  avastamise ajaloo kohta
d) ülejäänud küsimused valikvastustega
Enamus klassis otsustas ikka lemmiku Kahoodi kasuks. Üks grupp tegi learning appsis mängu.
Pärast mängisime mängud läbi ning õpilased andsid hinnanguid teiste tööde kohta.

  

Peegeldumine ja murdumine-wizer

 Õpetaja: Marietta Lõo
Kool:Antsla Gümnaasium
Klass: 8b
Õppeaine: Füüsika
Eesmärgid:
1) õpitud teadmiste kordamine ja kinnistamine
2) õpitud oskuste rakendamine ülesannete lahendamisel
3) õpetada õpilaste digipädevusi erinevates keskkondades töötades.
Keskkonnad: 
*Õpiveeb
* Wizer
Sisu: 
Koostasin õpilastele Wizeri keskkonnas töölehe teemal "Valguse peegeldumine ja murdumine".  Wizeri töölehe täitmine eeldab mingi kontoga sisselogimist. Siinkohal sai õpilastele juhitud tähelepanu keskkondest väljalogimise teemal. Õpilastele meeldis ülesannete mitmekesisus.
Töölehe lingi panin õpilastele Õpiveebi, kuna sama teema veel kahe 8. klassiga veel tulemas.Wizer on töölehtede loomise, jagamise ja tagasisidestamise keskkond. Eraldi kontod on õpetajale ja õpilasele. Töölehele saab lisada küsimusi (avatud, valikvastustega, lünkadega jne), tabeleid, joonistust, teksti, pilte, videoid, linke ja vistutamiskoodiga erinevat sisu. Valmis töölehte saab jagada õpilaste ja õpetajatega. Õpetaja näeb, kui palju õpilased saavad punkte ning soovi korral võib parandada antud punkte parandada antud punkte.

Juhend õpetajale