Kolmapäev, 25. oktoober 2017

Küberpähkel


Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 9.a ja 9.b
Teema: Küberpähkel
Õpetaja: Marietta Lõo
Küberpähkel on digitaalse ohutuse alane test 4.-9. klasside õpilastele.
Esmaspäev, 23. oktoober 2017

Essakad Kahootimas

Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetajad; Marietta Lõo ja 9.b klass
Klassid: 1.a ja 1.b õpilaste rollis, 9.b kl juhendajate rollis.
Teema: Esimesed sammud keemias
Eesmärgid;
1) õpetada  väiksematele  õpilastele ohutult katseid sooritama
2) suurendada huvi loodusainete vastu
3) arendada õpilaste digioskusi uute keskkondade kasutamisel
4) julgustada üheksandike õpetama nooremaid
Sisu:  
9.b klassi õpilased õpetasid esimeste klasside õpilastele põnevaid katseid. Esimeses  katses uhmerdati teepuru võimalikult peeneks. Teises katses täideti süsihappegaasi abil õhupall. Eralduv gaas tekkis söögisooda ja äädika vahelise reaktsiooni tulemusena. Suuremad õpilased aitasid noorematel ilusti õhupalli kolvi otsa saada, kus oli äädikas sees. Kahe kemikaali reageerimise tulemusena eraldus süsihappegaas, mille kogusime õhupalli sisse. Kolmanda katses õpilased sooritasid vulkaani katse. Kogu praktikumi lõpetas  Kahoot mäng katsete kohta. Üheksandikud õpetasid esimese klassi õpilastele Kahooti mängimise põhimõtteid.

AntslKohanimed

Kool: Antsla Gümnaasium
Aine: Lõimingutund: eesti keel, kirjandus ja loodusõpetus
Klass: 5.a
Õpetajad: Iri Reile ja Ülle Anier
Teema: Kummalised kohanimed
Kui soovite end proovile panna, siis head mängimist! Lõimingutunni mängud on aadressil: https://www.purposegames.com/game/kummalised-kohanimed https://learningapps.org/3961698

Reedel, 20. oktoobril toimus 5.a loodusõpetuse ja kirjanduse lõimingutund, kus tegutseti ühiselt Eesti kontuurkaardi kokkupanekul, tehti paaristööna tahvelarvutist Tebo keskkonnas kohanimemänge, kuulati kõigi õpilaste kodus kirjutatud kentsaka kohanime saamisloo muistendit. Õpilane tutvustas "Eesti kohanimeraamatu" põhjal Antsla nime saamislugu ning arvutati Antsla linna vanus.
Tund algas videoklipiga "Eesti suurim kohanimeraamat". Saadi teada ja ka hiljem  näha 3 kg kaaluvat ja 1000-leheküljelist "Eesti kohanimeraamatut". Põnev oli avastada muuhulgas, et on kolm Soe küla, lisaks 9 Soe-liitsõnalist küla.


Kohanimede asukohtade leidmise kiirus tahvelarvutist üllatas õpetajaidki.  Lõimingutunni mängud on aadressil: https://www.purposegames.com/game/kummalised-kohanimed https://learningapps.org/3961698
Õpilased said lihvida ka kuulamisoskust:  vaja oli iga klassikaaslase kohamuistendit hoolega kuulata. Liikumist oli tunnis mitmel korral: oli tähestikuline järjekord maakondade, kentsakate kohanimede või sünniaja järjestamisel. Põnevust jätkus kaheks õppetunniks. Kasutegur oli suur, nime saamislugu ja asukoha määramine on põnev tegevus. 
Vaheajale mindi vastu rõõmsa teadmisega, et Eestimaal on põnevaid nimesid  - jõuaks kord ka paljudes kohtades ära käia, see oleks tore!


 Õpetajad Ülle ja Iri tänavad loomingulisuse ja aktiivsuse eest!
 

Muld

Kool: Antsla Gümnaasium
Aine: Loodusõpetus
Klass: 6.a ja 6.b
Aeg: Tunnid toimusid paaristundidena ja kummaski klassis 2X45 minutit
Õpetaja: Ülle Anier ja kuuendikud
Teema: Muld 

Loodusõpetus MULD 6.a ja 6.b klass 20.10.17


Loodusõpetuse tund toimus nutitunnina, et valmistada klassikaaslastele mäng, kas quizizze või kahoot keskkonnas.
Kui tund oli ette valmistatud, siis mängiti mänge ja leiti parim teema tundja. Toimus salajane õpetamine, sest võitsid kõik, nii mängu koostaja, kes oli tunniandja rollis, kui tema mängu mängiti kui ka mängu mängija, kes oli klassikaaslase õppetunnis.

õp Yenni Lyõp Triine

õp Robert


õp Triine


õp Marite

Parim vastaja


õp Berit

õp Karolin

õp Johanna


õp Elgerõp Teeleõp Sandra


õp Gerda


Tänan lapsi laheda tunni eest!