Teisipäev, 20. detsember 2016

Kuiv jää

Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetaja: Marietta Lõo
Eesmärgid:
1) tutvustada sublimeerumise nähtust
2) õppida tundma kuiva jää omadusi
3) jäädvustada katseid

Sisu: õpilased said proovida põnevaid katseid kuiva jääga. Õpilaste ülesandeks oli nutivahendite abil jäädvustada katseid.


Õpilaste ühistöö tulemusena laaditi pildid loodud Padleti seinale.


Made with Padlet

Matemaatika

Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 7.a
Õpetaja: Merle Tuulas
Õppeaine: matemaatika
Teema: Arvu aste
Eesmärgid: teema arvu aste kordamine kontrolltööks, õppimine klassiruumist väljaspool koos liikumisega, kaasata õppimisprotsessi nutivahendid, arendades meeskonnatööd.

Meie koolimajas on sügisest avatud vahva HAUKA VUNKRADA, mis läbib maja kolme korrust. Õpilastel tuli vunkrajal liigeldes otsida QR koode, mille alt leiti erinevaid ülesandeid. Igast punktist saadi pärast ülesande lahendamist täht, millest tuli kokku lahenduslause.Ajalugu ja Padlet

Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 12
Õppeaine: ajalugu
Õpetaja: Katrin Kool
Teema: ENSV uuel venestusajal
Eesmärk: teema õppimine mõistekaarti luues Padleti keskkonnas
Sisu: Õpilaste paaristöö tulemusena valmisid mõistekaardid.
Õpilastele meeldis vahelduseks uus meetod, aga vajab edasiarendamist nt fotode, videode, allikate oskuslik lisamine.
Näide ka 9. kl ajalugu teemana "Naised ühiskondlikus elus kahe maailmasõja vahel"
https://padlet.com/kerli_uibu/f9bfwhat7e5v

Laupäev, 10. detsember 2016

Drawing Board

Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetaja;: Marietta Lõo
Klass: 9  ja 11
Teema:Vooluring
Eesmärgid:
1) oskab koostada vooluringi, kus ühendatud jadamisi mitu elektritarvitit
2) oskab koostada vooluringi, kus ühendatud rööbititi mitu elektritarvitit
3) oskab koostatud skeemid panna kirja tingmärkide abil

Vahendid:
alusel pirnid elektritarvititena
juhtmed
vooluallikad
lülitid
tahvelarvutid

Sisu:
Õpilased avasid QR Droid äppi abil Padleti seina, kuhu kirja pandud kirjeldusse lühidalt tunni sisu ja ülesanded.Õpilased tegid pildid oma koostatud vooluringidest ning laadisid need Padletisse.


Elektriskeemide joonistamiseks kasutasid nad Drawing Board äppi.
TulemusMade with Padlet
Copy

Reede, 2. detsember 2016

Digitaristu arendamise lõpuseminar

2. detsembril toimus Digitaristu arendamise koolituse lõpuseminar.  Päev algas Erki Leego sissejuhatusega, kes andis ülevaate päeva kavast. Kõlama jäid sõnad tuleb teha seda, mis on ka teostatav. Samuti tuleb tegeleda  piisava  koguse tegevustega, siis saavad need  ka ellu viidud. Arengukava tegusust näitab tema ellu viimine.
v


Nutikott- õuesõpe puhul kott, kus on olemas mutivahendid, wifi seade ja akupank. Järgnes töö töötubades, kus koolid tutvustasid oma arengukavasid. Anti üksteisele tagasisidet ning jagati kogemusi.

 
 Külalisesineja Margus Sootla rääkis "Targast koolimajast". Ettekanne oli põnev ning huvitav.
Kõlama jäänud  märksõnad:
Meeskonna juhtimisel peab olema olemas konkreetse valdkonna juures üks vastutaja, et ei tekiks hajusust.
Õpetajaga koos haridustehnoloog tundi.
ADS- anonüümsed digisõltased
"Muna õpetab kana ja kuke"
Digitarbijast muutumine digiloojaks.
Kasutada skeeme, pilte jooniseid rõõmsamaks loomisel.
Digitunnid
Digiminutid
Muutunud õpikäsitlus
Hologramm õpetaja
Innovatsiooni värkstoad
Võimaldage teha õpetajatel vigu!