Pühapäev, 30. aprill 2017

Alused

 Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetaja: Marietta Lõo
Klass: 8.b
Teema: alused
Eesmärgid:
1) õpilane tunneb ära aluseid
2) õpilane oskab koostada nimetuse järgi valemit
3) õpilane oskab valemi järgi anda nimetust
4) õpilane teab tuntumaid aluseid
Vahendid: nutitelefonid, arvutiklass
Keskkond: Kahoot!
Sisu: aluste teema lõpetuseks õpilased soovisid teha Kahoot mängu läbi. Aktiivselt lahendati õpetaja poolt koostatud küsimusi.

Laupäev, 29. aprill 2017

Professorid

Kool: Antsla Gümnaasium
Väikeste professorite päev loodusainetes
Õpetajad: Marietta Lõo ja 8.b kl õpilane Kevin Kristian Kallas
I kooliaste
Keskkonnad: Kahoot! ja Kahoot Jumble
Vahendid: tahvelarvutid ja nutitelefonid


Kordamine/ metallid

 Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetaja: Marietta Lõo
Klass: 10
Teema; kordamine metallid
Eesmärgid:
1) õpitud materjali kordamine ja kinnistamine
2) reaktsioonivõrrandite kordamine
3) õpilane teab metallide keemilisi omadusi
4) teadmiste rakendamine erinevates keskkondades
Vahendid ja keskkonnad; arvutiklass, nutitelefonid
Keskkond: Quizizz
Sisu: Õpilased lahendasid ise igaüks omas tempos õpetaja poolt loodud Quizizzi testi. Õpilased said kohest tagasisidet oma oskuste kohta.

Happed

Õpetaja:Marietta Lõo
Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 8
Õppeaine: keemia
Vahendid: universaalindikaatorpaber, erinevad lahused, keeduklaasidena kasutasime purke,  kandikud, majapidamispaber, tiiglitangid, tahvelarvutid
Teema: Lahuse pH
Eesmärgid:
1) õpilane oskab määrata erinevate lahuste pH väärtust
2) õpilane mõistab erinevate pH-de tähendust
3) õpilane järgib ohutusnõudeid
4) õpilane oskab eristada happelist ja aluselist lahust
Sisu:
Klass jagunes nelja rühma. Iga grupp sai seitse erinevat lahust, mille pH tuli määrata. Eksperimenti tulemustest tuli teha pilt ning lisada vastavasse Padletisse. Padleti aken saadi lahti QR Droid äpi abil.
Kasutatud lahused:
* torusiil
* äädikas
* kaaliumhüdroksiid
* vesinikkloriidhape
* söägisooda
* Harpic
* sidrunhape
Made with Padlet

Neljapäev, 27. aprill 2017

Õuesõpe tund rõhk ja temperatuur

Õpetaja: Marietta Lõo
Õppeaine: füüsika
Klass: 10
Kool: Antsla Gümnaasium
Teema; rõhk ja temperatuur
Eesmärgid:
1) õpilane oskab hinnata vaatluse põhjal , mille võiks olla õhurõhu väärtus õues
2) õpilane oskab kasutada erinevaid mõõteriistu
3) õpilane oskab rühmas kaaslastega võrdselt tööd teha
Vahendid: tahvelarvutid, telefonid, Vernieri andmekogujad koos termosensoritega, baromeetrid
Keskkonnad: Padlet, QR Droid
Sisu: Õpilased pidid mõõtma vähemalt kümne erineva objekti temperatuuri. Kohast, kus tehti eksperiment tuli teha pilt ning laadida see Padletisse. Kaks gruppi mõõtsid õhurõhku väljas. Kasutada kaks erinevat baromeetrit.
Made with Padlet

Asedusõpetajaga tund

Klass: 11. klass
Õpetaja: Marietta Lõo
Kool. Antsla Gümnaasium
Õppeaine: füüsika
Teema: soojusõpetus, termodünaamika
Vahendid ja keskkonnad: arvutiklass, Õpiveeb
Sisu:
Kuna füüsikaõpetaja oli osade õpilastega Soomaal laagris, siis 11. kl õpilastega tegeles asendusõpetaja Urmas Soonvald.
Füüsikaõpetaja oli õpilastele õpiveebis loonud testi, mida õpilased said hoolega lahendada. Tunni teise ülesandena tuli koostada esitlus teemal, mille õpilane valis loetelust.

Kolmapäev, 26. aprill 2017

Rakett 45 ja Kahoot Jumble

Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetajad: Marietta Lõo, Üllle Anier, Piret Taniel ja Elle V'nzel
Klass. 5a ja 5b
Teema: Rakett45 võistlus
Digivahendid: tahvelarvutid
Rakendused: Kahoot! Jumble
Eesmärgid:
1) tutvustada õpilastele uut mängu liiki
2) anda õpilastele edasi uusi teadmisi ja oskusi
3) arendada õpilaste digipädevusi
Sisu: Antsla Gümnaasiumi  praegused viiendikud on juba teist aastat viinud läbi Rakett 69 põhjal oma üritust Rakett 45 (nimi tuleneb sellest, et võistlevad 4. ja 5. klasside võistkonnad) Täna osalesid selles viiendikud mitme erineva ülesandega. Info: http://wwwloodus-loodus.blogspot.com.ee/2017/04/rakett-45-26042017.html


Esmaspäev, 24. aprill 2017

Math Duel

Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetaja: Monica Kõivisto
Aine: matemaatika
Klass: 4.b kl
Math Duel
Kuna mudilaskoori lapsed olid ülevaatusel, oli teistel hea võimalus tunnis duelli pidada.
Taskutark

Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetaja: Tiina Kübarsepp
Klass: 1.a klass
Õppeaine: Matemaatika
Õpikeskkonnas TaskuTark 20 piires liitmise ja lahutamise harjutamine.

Pühapäev, 16. aprill 2017

Raamatute tutvustused


Õpetajad: Monica Kõivisto, Irin Reile ja Roman Malõšev
Klass, 4a, 4.b
Kool: Antsla Gümnaasium
Teema: Raamatu tutvustus
Programm;: esitlusprogramm PowerPoint
Vahendid; arvutid
Sisu:
Märtsikuus olid 4. klassi lapsed arvutiõpetuse tundides õppinud esitluse koostamist. Õpetajad Iri ja Monica mõtlesid, et tore oleks õpilaste arvutialaseid oskusi lõimida eesti keele ja kirjandusega. Neljandike ülesandeks oli nüüd leida raamatukogust üks vahva raamat, see läbi lugeda ning selleks, et raamatut ka kaaslastele soovitada, teha selle kohta esitlus.
Aprillikuus oli lastel võimalus näidata kaaslastele oma tööd ning kõnelda loetud raamatust nii, et ka teistel tekiks raamatu vastu huvi. Tänusõnad 6. ja 7. klassi õpilastele, kes olid eelnevalt noorematele kooliõdedele-koolivendadele loetud raamatust köitvalt rääkinud ja sellega neile eeskujuks olnud.
Kiituseks peab ütlema, et noored esinejad olid vaprad ning said ülesandega hästi hakkama. Hiljem analüüsiti, kelle esinemist oli eriti nauditav kuulata-vaadata.Kolmapäev, 5. aprill 2017

E-õpe päev geograafias

Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 9
Õppeaine: geograafia
Teema: energiamajandus
Õpetaja: Eve Kubi
Vahendid: e-õppekeskkond Moodle

Antsla Gümnaasium katsetas sel aastal juba teist korda e-õppepäeva. Kes, kuidas ja kuhu ülesanded noortele määras, oli enda otsustada. Igal juhul tuli noortel kasutada arvuteid ja nutivahendeid. Mina kasutasin kooli e-õppekeskkonda Moodle.

Luuletused

Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetaja: Piret Taniel ja Ülle Anier
Klass: 5.a klass ja 5.b klass
Aine:kirjandus
Teema: Luuletuse kirjutamine
Et viia läbi lõbus kirjanduse tund, siis selleks on tarvis minna klassiruumist välja - näiteks raamatukogusse, kus ei pea ka koolipingis istuma. Veel on vaja head ideed - selle andis meile õp Piret ja kolmandaks on teil tarvis särasilmseid lapsi - ja neid meie koolis jagub!
Tunni täpsem kirjeldus: http://wwwloodus-loodus.blogspot.com.ee/…/luuletama-300317.…
 

1.a Aastaajad

Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetaja: Tiina Kübarsepp
Klass: 1.a klass
Aine: loodusõpetus
Teema: Kevad, aastaajad
Rakendused: Kahoot!
Tehnilised vahendid: tahvelarvutidLõbusad mõisted läbi diõpingute

Lõbus mõistete õppimine 21.märts 2017 

Teema: 

Rakendused: Quizizz

Kuna mõistete õpimine on hästi tüütu tegevus õpilase jaoks, siis seekord otsustasin teha mõistete õppimise mängides.
Leidsin quizizz.com aadressilt õpetaja Ülle Pihelpuu koostatud mängu ja otsustasingi seda kasutada.


https://quizizz.com/admin/quiz/56e4fde397e346f13503718d
5.b klass tunnis
 esimesed mängud läksid vaevaliselt, kuid tänaseks on juba päris mitmed õpilased, kes suudavad mängu läbi teha veatult.
Ka 5.a klass mängib mängu aktiivselt!

Õpilastele meeldib quizizz.com kasutada.