Esmaspäev, 30. jaanuar 2017

Mets


 Teema: "Mets" kokkuvõte ja kordamine
Klass: 6
Õppeaine: loodusõpetus
Õpetaja: Ülle Anier
Kool: Antsla Gümnaasium
Eesmärgid:
1) kinnistada    lindude tundmist
2) innustada õpilasi osalema talvisel aialindude loendusel
3) pildiotsingu abil looma tuvastamine ja jäljeaabitsa abil jäljed leida 
4) õppida kasutama Õpiveebi keskkonda
Digikeskkonnad:
a) õpiveeb
b) linnumängud
c) jäljeaabits
Tehnilised vahendid: tund toimus arvutiklassis

Tund algas Õpiveebi keskkonnas kasutaja tegemisega. Õpetaja oli materjalidesse pannud kaks testi õpilastele lahendamiseks. Õpilastele meeldis kiire tagasiside saamisvõimalus.

Järgmise etapina õpilased suundusid Linnumängude koduleheküljele, kus  mängiti Leia lind, Lindude ränne ja lindude loendamine.


  


Tunni teises pooles õpilased tegelesid töölehega, mille täitmiseks tuli kasutada jäljeaabitsa abi.
 Õpilasele oli ette antud pildid: ilves, punahirv, metskits, valgejänes, metssiga, tuhkur, orav, põder ja tema pidi jäljeaabitsat kasutades leidma looma jälje kuju ja jäljerea ning lehele joonistama.
Kolmapäev, 25. jaanuar 2017

Hapniku teine katse. QR Droid, Padlet, Tesmoz

Õppeaine: keemia
Klass: 8
Õpetaja: Marietta Lõo
Kool: Antsla Gümnaasium
Teema; Põlemine ja hapnik
Digivahendid ja keskkonnad:
a) tahvelarvutid
b) QR Droid äpp
c) Padlet
d) Tesmoz keskkond
Katsevahendid:
a) taldrikud
b) teeküünlad
c) tikud
d) vesi
e) majapidamispaber
Eesmärgid:
1) tutvuda hapniku saamisvõimalustega
2) mõista hapniku tähtsust põlemisprotsessis
3) arenda rühmatöö tegemise oskusi
4) saada tagasisidet õpitu kohta
Sisu:
Õpilastele oli kodutööna tutvumiseks lisatud video, kus oli välja toodud hapniku olulisemad omadused ning tähtsus.

Tunni alguses õpetaja tutvustas tunni eesmärke. Järgnes jagunemine rühmadesse. Õpetaja jagas igale rühmale  QR koodi, kuhu alla oli peidetud Padleti sein, kus olid olemas tööjuhised.
Õpilased kasutasid tahvelarvuteid pildistamiseks ja filmimiseks.
Padletid
Tunni lõpu osas õpilased vastasid Tesmoz keskkonnas loodud testi küsimustele.Tesmoz keskkonna testPuutetundlik tahvel

Puutetundliku tahvlit olen kasutanud tunnitöö salvestamiseks. Puudunud õpilased saavad järgi õppematerjalidest vaadata, mis tundides tehtud on. Töölehtede ülesanded olen ülespildistanud nt telefoniga. Kuna kasutan automaatset sünkroniseerimast, siis nad on olemas google drive pilves.

Ajalugu - Katoliku kiriku lõhenemine

Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 5.klass
Õpetaja: Eve Kubi
Aine: ajalugu
Teema: Katoliku kiriku lõhenemine.
Laiem teema: 5.klassi e-õpik

Siin toodud konkreetne näide on, kuidas lahendasime ülesandeid katoliku kiriku kohta e-õpikus. Viies klass kasutab sel õppeaastal ajaloos e-õpikut ning teemaga kaasas käivad ülesanded on võimalik õpetaja teha hindeliseks ülesandeks (vajadusel). E-õpiku suureks plussiks on see, et ei pea kaasas kandama paberkandjal õpikut ning laste koolikott muutub mõne grammi võrra kergemaks. E-õpik on kasutusel 5.klassis juba teist aastat ning kui eelmine aasta olime tundides arvutiklassis, siis sel aastal kasutame kooli tahvleid. Lisaks sellele on võimalik ühildada Astra e-õpik Stuudiumiga. Miinuseks võib lugeda selle asja juures seda, et e-õpiku kasutamislitsents pole just kuigi odav kokkuvõttes.

Gümnaasiumi ajalugu ja e-õpik

Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 11.klass
Õpetaja: Eve Kubi
Aine: ajalugu
Teema: Mauruse e-õpik
11.klassi õpilased kasutasid nii eelmise aasta kui ka selle aasta Eesti ajaloo kursuse omandamisel kirjastus Maruse e-õpikut. Tegemist on väga hea keskkonnaga ning lisaks on olemas enesekontrollitestid, kordamisküsimused, ülesanded, erinevad kaardid, erinevad lisamaterjalid kuulamiseks-vaatamiseks. Üldiselt selline materjal, mida paberkandjal olevas õpikus vaadata-kuulata ei saa. Õpiku täienduseks on olemas ka töölehtede komplekt, mis haakub nii paberkandjal oleva kui ka e-õpikuga. Lisan siia lingi http://eopik.ee/eesti-ajalugu-gumnaasiumile , kust saab näha, mida see e-õpik endast kujutab. Ka litsentsi hind on soodne. Ajaloolasena pole ma matemaatikas kuigi suur mõttehiiglane, aga kuna oskan peast saja piires tehteid teha, siis lihtne matemaatika väidab, et paberkandjal õpik on lõppkokkuvõttes odavam. Võib olla ongi, aga see on ikka atraktiivsem (e-õpik). Tundide läbiviimiseks kasutasime kooli arvutiklassi. Kuna mitmed ülesanded sisaldavad QR-koode, siis oleme kasutanud ka nutitelefone. Õpilaste arvates on selle õpiku juures mõistlik kasutada lauaarvutit, mitte tahvleid (lisamaterjalide tõttu). Mina isiklikult soovitan küll julgelt kasutada e-õpikut. Ja juurde paberkandjal töölehti vastavast vihikust (no ikka selleks, et kirjutamine ei ununeks).

Teisipäev, 24. jaanuar 2017

Hapnik ja QR code


Teema: Hapnik
Klass: 8
Kool:Antsla Gümnaasium
Õpetaja: Marietta Lõo
Õppeaine: keemia
Vahendid: tahvelarvutid, statiivid, kaaliumnitraat, katseklaasid, piirituslambid, majapidamispaber
Eesmärgid:
1) tutvuda hapniku saamisvõimalustega
2) õppida katseid ohutult sooritama
3) arendada rühmatöö tegemise oskusi.
Tunni alguses moodustasid õpilased rühmad.Õpetaja andis igale rühmale QR koodi mõistatuse, mille tähtede kombinatsioonist tuli välja tunni teema.
Järgnevalt õpetaja küsis suuunavaid küsimusi seoses hapnikuga. Peale arutlust jagas õpetaja igale rühmale järgmise QR koodi.Õpilased sooritasid katse, mille töökäigu leidsid QR koodist.

Õpilased kasutasid nutivahendeid katse filmimiseks.


Pärast katse sooritamist jagas õpetaja järgmise QR koodi, kuhu alla oli peidutud Padleti sein, kuhu õpilased pidid kokkuvõte tegema.
Rakett 69


Kool: Antsla Gümnaasium
Õppeaine: füüsika ja keemia
Sihtrühm: 9 kl ja gümnaasium
Õpetaja: Marietta Lõo
Kontakt: mariettafyysik@hotmail.com
Eesmärgid:
1) jälgida võistlejate ülesannete lahendamist ning seostavat teemat õpitavaga koolis
2) populaarteadusliku saate analüüs
Sisu: Käesoleval aastal algas Rakett 69 uus hooaeg. Olen seda õpilastega tundides tihti vaadanud ning pärast oleme arutlenud selle üle.
Seekord võtsin appi Õpiveebi kontrolltöö põhja, sest seal on hea tagasisidet anda. Õpilastele on oluline teada, et seda vormi saab ainult üks korda avada. Vaba vastuseliste küsimuste ülevaatamine ei võta kaua aega. Küsimuste sisu oli tihedalt põimitud saatega ning varasemalt õpitud teemadega keemias ja füüsikas.
Esimene saade


Reede, 20. jaanuar 2017

Ajalugu

 

Klass: 12.
Õppeaine. ajalugu
Õpetaja: Katrin Kool
Kool: Antsla Gümnaasium
Sotsialistliku maailmasüsteemi lagunemine
Eesmärk: õpilastel tuli leida esitlusse, kuidas toimusid demokraatlikud protsessid sotsialismileeri maades (Poola, Ungari, Saksa DV, Tšehhoslovakkia, Bulgaaria ja Rumeenia)

Õpetaja poolt oli esitusse tehtud teema sissejuhatus ja lõpetus. Õpilased salvestasid tehtud töö Stuudiumi keskkonda Tera.

Wizer

Wizer- hea keskkond, kus saab teste, erinevaid ülesannete variante saab kasutada.
 Aadress: wizer.me
Plussid:
* erinevate ülesannete vormid
 * interaktiivne
Miinused: 
*eeldab õpilasel google kontoga sisse logimist
* eeldab head interneti ühendust
* vastuste kättesaamine vahel võib ebaõnnestuda
 

Esmaspäev, 16. jaanuar 2017

Socrative

Õppeaine: keemia
Klass: 8
Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetaja: Marietta Lõo
Eesmärk: Õpitud teadmiste kohta tagasiside saamine
Teema: perioodilisussüsteem
Kontakt: mariettafyysik@hotmail.com
8. klasside õpilased on harjunud teste lahendama Quizizzi ja Kahoot keskkonnas. Seekord katsetasime Socrative keskkonda, mille plussiks on võimalus õpilasel ise vastust kirjutada.
Õpilaste meeldis!
Plussid: õpilane saab ise vastuse kirjutada, genereerib erineva järjekorra jne.