Kolmapäev, 31. jaanuar 2018

Ajalugu-kreeka polised

Kool: Antsla Gümnaasium
Aine: ajalugu
Klass: 6. klass
Teema: Kreeka polised
Äpid: LearningApps, Padlet...
Õpetaja: Eve Kubi
E-õppepäeva raames pidid kuuendikud ise tutvuma Kreeka polisega ning seejärel koostama LearningAppsis õppematerjali (millise, selle valis töö tegija ise) ning seejärel laadima lingi Padletisse, kust ka teistel oli võimalus vaadata kaaslaste töid ja neid ise lahendada. Ühtegi pilti ma siia üles ei laadi, kuna seal on ka olemas õpilaste nimed ning teatud privaatsusreeglid on siiski ka olemas.

Kuidas juhitakse elu kohalikul tasandil?-ühiskonnaõpetus

Kool: Antsla Gümnaasium
Aine: ühiskonnaõpetus
Teema: Kuidas juhitakse elu kohalikul tasandil?
Klass: 6. klass
Kasutatatud äpp: Padlet...
Õpetaja: Eve Kubi
Üks asi on tunnis rääkida pikalt ja laialt, kuidas kohalikud omavalitsused meie elu paremaks teevad, teine asi seda oma silmaga ise vaadata. Kuuendikud käisid asja uurimas meie kohalikus omavalitsuses ning nüüd siis andsin neile e-õppepäevaks töö "Kui mina oleksin vallavanem ..." Oma mõtted tuli kirja panna ja avaldada Padletis. Mulle hakkab tunduma, et tulevikus on mõnes meie Eesti valla- või linnavalitsuses kindlasti juhtival kohal mõni praegune minu kuuendik Õpilaste poolt Padletisse laetud tekste ma siin fotona ei avalda, kuna all on nende nimed ning eksisteerivad siiski teatud privaatsusreeglid.

Maailm XX-XXI sajandil

Kool: Antsla Gümnaasium
Aine: ajalugu
Klass: 12. klass
Teema: Maailm XX-XXI sajandil (personaalia)
Õpetaja: Eve Kubi
...
31. jaanuaril toimunud e-õppepäeva raames pidid abituriendid lahendama muude ülesannete hulgas ma Moodles vastava testi. Test pidi olema lahendatud kõigil 31. jaanuaril kella 17. Tõsi küll, test tehti lahendamiseks lahti varem, seega - kes tahtis endale organiseerida vaba päeva ajaloost, tegi asjad päev varem korda.


Teisipäev, 30. jaanuar 2018

Optika-kordamine

Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetaja: Marietta Lõo
Klass. 8.b
Teema: Kordamine-optika
Eesmärgid:
1) õpitud teadmiste kordamine ja kinnistamine
2) tagasiside saamine oma teadmiste  ja oskuste kohta
3) õpivad rakendavad teadmisi ülesannete loomisel
Vahendid:
* arvutid
Keskkonnad;
* quizizz
*learning apps
Sisu:
Tunni alguses lahendasid  õpilased läbi quizizzi  keskkonnas testi teemal "Optika". Teise ülesandena pidid õpilased koostama learning apps keskkonnas mängu liikumise teemal.

Testi lahendamasRiigikogu

Kool: Antsla Gümnaasiun
Klass: 9a, 9.b
Õpetaja: Katrin Kool
Õppeaine: ühiskonnaõpetus
Teema: Tutvumine Riigikogu kodulehega
Vahendid:
* arvutid
* ühiskonnaõpetuse töövihik
Keskkond:
* Riigikogu koduleht
Äpid
*Padlet
Eesmärgid:
1) mõistab Riigikogu töö olemust
2) oskab infot otsida ja analüüsida


Sisu:
1. Info otsimine. Leia riikide parlamentide nimetused ja kojad.
2. Ülesannete lahendamine Riigikogu kodulehe kasutamisel.
3. Padlet vormistamine teemal RiigikoguMindomo


Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetaja; Katrin Kool
Klass. 9a, 9.b
Õppeaine: ajalugu
Teema: Arenenud tööstusriigid peale teist maailmasõda
Vahendid: arvutid
Keskkond: Mindomo

Eesmärgid:
1) õpilane oskab luua mõistekaarti
2) õpilane oskab kasutada keskkonna erinevaid võinalusi piltide ja videode loomiseks
3) õpilane oskab loodud tööd õpetajaga jagada
4) õpilane oskab iseloomustada tööstusriike peale II maailmasõda
Sisu:
Iga õpilane koostas Mindomo keskkonnas mõistekaardi teemal "Arenenud tööstusriigid peale teist maailmasõda "
Õpilase töö
Arenenud tööstusriigid peale II Maailmasõda(Diana Liiv)

Koolipingst ettevõtjaks

Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetajad: Liivia Rebane, Roman Malõšev, Helle Vänzel, Urmas Soonvald.
Klass: 8a, 8.b
Vahendid: tahvelarvutid
Äpp: ettevõtlusmängu äpp
Sisu
Projekti "koolipingist ettevõtjaks" raames viisime läbi ettevõtlusmängu "Ettevõtlik pere" testversiooni, kus 8.a ja 8.b klassi õpilased olid viie perefirma esindajad, kes majandasid firmas ja pidid toime tulema ka ülesannetega isiku tasandil.
Mängijad pidid täitma aktiivselt tahvelarvutis antud ülesandeid, saavutama pere eesmärgi, teenindama kliente, teenima oma pere ettevõttele kasumit, hoidma rahaasjad korras, kuu lõpus maksma kodukulud ja lõpuks tuli pereliikmetele ka palgad maksta.


Nutisein

Kool: Antsla Gümnaasium
Aine: ajalugu
Teema: Eesti Vabariik 100
Õpetaja: Eve Kubi
...
Olen lugenud postitusi nutitundidest, nutinurkadest, mina ise teen nutiust ja nüüd siis kodumaa sajanda juubeli auks tegin oma klassi seinale nutiseina. Ajalugu ja digi käivad väga hästi kokku, sest see kes teab minevikku, kontrollib ka tulevikku! Igaüks, kes viitsib tulla ja oma nutivahendiga uurima QR koode, võib leida sealt erinevaid lugusid meie kodumaa viimasest sajandist. Nutiseina viimane rida on digitaalne ajatelg. Kuna põrandani veel ruumi jätkub, siis sein täieneb pidevalt. Pärast esimest sajandit tuleb ju meil hakata valmistuma ürituseks EV 200, sest aeg lendab kiiresti ja enne kui aru saame, ongi teine sajand ka läbi


Pühapäev, 28. jaanuar 2018

Maismaataimed

Kool. Antsla Gümnaasium
Õpetaja: Tiina Kübarsepp
Õppeaine: loodusõpetus
Klass: 2.a klass
Teema: maismaataimed.
Õpilased kasutasid õpikeskkonda TaskuTark ja täitsid õpetaja poolt koostatud töölehte. Töö toimus rühmades

Kolmapäev, 24. jaanuar 2018

Küberturvalisus

Kool: Antsla Gümnaasium
Aine: Inimene ja õigus
Klass: 12. klass
Õpetaja: Eve Kubi
Teema: küberturvalisus ja sellealane seadusandlus
...
Kuna küberturvalisus on aktuaalne teema, siis rääkisime kübersõjast, küberrünnakutest, arutasime selle üle, kas internet on muutnud riigid sõjaliselt haavatavaks ja uurisime vastavat seadusandlust ning lõpetuseks täideti ka Küberpähkli test.

Teisipäev, 23. jaanuar 2018

Kuldvillak

Küberpähkli uuring

Õpetaja: Marietta Lõo
Klass: 11
Teema: Küberpähkli uuring
Kool: Antsla Gümnaasium
Sisu:
Küberpähkli uuringut korraldatakse Eestis juba neljandat aastat, kuid esmakordselt on see kättesaadav internetist tervele elanikkonnale 10. aastast alates, täpselt terve kuu vältel 15.01-11.02.2018. Küberpähkli läbiviimist toetab Kaitseministeerium ja viib läbi Tallinna Tehnikaülikool. Soovitame parima kogemuse saamiseks viia vastamine läbi arvutiga. Uuringu kohta leiate info: www.küberpähkel.ee / www.kyberpahkel.ee
Test koosneb 32 küsimusest, millele palume Teil vastata nii nagu te tegelikult seda olukorda lahendaksite. Enne põhitesti on aga mitu taustaküsimust, millele ootame samamoodi vastuseid. Vastamiseks varuge aega 30-45 minutit.

Osalema
Fookuses
Algab vastamine

Poole peal...

Reede, 19. jaanuar 2018

Matemaatika

Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetaja: Monica Kõivisto
Klass 5. klass
Õppeaine: matemaatika
Teema: kordamine
Kuna kasutame matemaatikas Avita kirjastuse e-tundi, oli hea võimalus mängida kordamistunnis "Kuldvillakut". Mängu käigus tuletati meelde mõisteid ja reegleid ning tõdeti, et üht-teist on vaja veel korrata. Hiljem võisteldi Quizizz't ning Kahoot'i mängides. Oli tore reede.Tingmärgid elektris-kordamine

Kool: Antsla Gümnasium
Klass: 9.b
Õppeaine: füüsika
Õpetaja: Marietta Lõo
Teema: kordamine-tingmärgid elektris
Eesmärgid:
1) õpilane tunneb ära elektriskeemide tingmärke
2) õpilane tunneb jooniselt ära jadaühenduse
3) õpilane tunneb jooniselt ära rööpühenduse
Keskkond:
*Quizizz
Vahendid:
*lauaarvutid
* nutitelefonid
Sisu:
Kordasime läbi õpilastega elektris enam kasutusel osalevad tingmärgid.


Küsimustele vastamine
Lõpetamine silmapiiril

Pranglimine 5.b

Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 5.b
Õpetaja: Urmas Soonvald(asendusõpetaja)
Teema: Peastarvutamine
Kuna muusikaõpetaja oli haige, siis asendustunnis õpilased panid oma oskusi proovile peastarvutamises.


Pranglimine
Ajude ragin

Neljapäev, 18. jaanuar 2018

Populaarteadusliku artikli analüüs

Õpetaja: Marietta Lõo
Õppeaine: füüsika
Klass: 10
Kool:Antsla Gümnaasium
Teema: Populaarteadusliku artikli analüüs
Keskkonnad:
*Padlet
* QR koodi lugeja
Vahendid: nutitelefonid, tahvelarvutid, ajakirjad Imeline teadus
Eesmärgid:
1) õpilane oskab analüüsida populaarteadusliku artiklit
2)  õpilane oskab seostada õpitud teadmisi artiklis leiduva sisuga
Sisu:
Õpilased ise said valida ühe populaarteadusliku artikli  Imelisest Teadusest, mis pidi sisalda ette antud märksõnu ja teemasid.
Töö ülesannte kuvati õpilastele QR koodina tahvlile. Samuti oli ka võimalus teha analüüs ka paberile kirjalikult. 
Ülesanne QR koodima


   
Ajakiri


Õpilaste analüüsid
Made with Padlet