Esmaspäev, 6. veebruar 2017

Ühiskonnaõpetus

Õppeaine: ühiskonnaõpetus

Klass: 9
Kool: Antsla Gümnnaasium
Õpetaja: katrin Kool
Teema: Riigivõimu tasandid. Õiguskantsler
Digivahendid: tahvelarvutid
Keskkond: Padlet
Eesmärgid:
1) õppida tundma riigivõimu tasandeid
2) info analüüsimise oskuse arendamine
3) digipädevuste suurendamine tahvelarvutite kasutamisel
 Tunni sisu:
Veebitahvel. Üks võimalus õppida riigivõimu tasandeid. Näiteks teema Õiguskantsler. Õpilased töötasid tahvelarvutitega. Ülesanne oli kujundada padleti keskkonnas õiguskantsleri lehekülg, kasutades   järgmisi küsimusi: Kes on õiguskantsler?(nimi, foto). Õiguskantsleri ülesanded. Nimeta, küsimused, millega pöördutakse õiguskantsleri poole. Kes on lasteombudsman, milliste probleemidega ta tegeleb.

Näited valminud töödest:
https://padlet.com/marilo1/lecc35184bv2
https://padlet.com/wall/wi9f19h06agb
https://padlet.com/kert_kits_002/jlvulu4nmjjl

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar